12 januari 2018 1 min

Wij nodigen u uit om een enquête in te vullen voor een onderzoek naar engagement en ledenbinding in brancheorganisaties.

Het doel is om inzicht te krijgen in hoe ledenvergaderingen het beste kunnen worden ingericht, wat voor binding er is met de branchevereniging en hoe de vereniging hierop kan inspelen. Met uw hulp kunnen we van de ALV een nog succesvollere én zinvollere bijeenkomst maken! Het maakt voor de enquête niet uit of u wel of niet aanwezig bent geweest tijdens de afgelopen ALV.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer vier minuten.

Geef hier uw mening!

Bij voorbaat hartelijk dank.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?