12 januari 2018 1 min

II Mens en Werk heeft een nieuwe Arbocatalogus opgesteld: de Arbocatalogus ‘Schadelijk geluid’.
De catalogus biedt u inzicht in de risico’s van schadelijk geluid op de werkvloer en toont u de mogelijkheden om deze risico’s te voorkomen of te beperken. Hiermee heeft u met de Arbocatalogus een praktisch instrument in handen om actief aan de Arbowet te voldoen!

De nieuwe Arbocatalogus voor werkgevers en werknemers in de installatie- en isolatiebranches is niet alleen een belangrijk hulpmiddel om aan de Arbowet te voldoen, maar vooral een instrument dat zorg draagt voor een veilig en gezond werkklimaat.

RISICO’S OP DE WERKVLOER
Wie in de installatie- en isolatiebranches werkt, werkt regelmatig in een lawaaiige omgeving. De optelsom van het geluid van mensen, machines en gereedschappen – bijvoorbeeld van het boren, (elektrisch) lassen en zagen – kan al gauw oplopen tot een geluidsniveau van meer dan 80 dB(A). Bij langdurige blootstelling aan dit schadelijke geluid loopt u risico op gehoorschade, variërend van slechthorendheid en oorsuizen tot stress en andere lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang om deze schade te voorkomen.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
In de Arbocatalogus vindt u een overzicht van de risico’s en de bestaande beschermingsmaatregelen bij het werken met schadelijk geluid. Dit alles op een toegankelijke, heldere en direct toepasbare manier. Zo bent u als werkgever of werknemer optimaal in staat om de risico’s van schadelijk geluid op de werkvloer in te schatten en hiertegen preventieve maatregelen te treffen.

ACTUEEL INSTRUMENT
De nieuwe Arbocatalogus is getoetst door de Inspectie SZW, die bij haar toezicht op de naleving van de Arbowet een belangrijke rol toekent aan de toepassing van de Arbocatalogus. Omdat de catalogus continu door de sociale partners van de branches wordt vernieuwd, zijn de in de catalogus geboden beschermingsmogelijkheden altijd actueel en precies op de branches afgestemd.

MEER WETEN?
II Mens en Werk ontwikkelt in de komende periode verschillende aanvullende instrumenten om het gesprek over de risico’s en de door de branchebedrijven te nemen maatregelen op het terrein van schadelijk geluid te stimuleren. Wilt ook u bij geluidsrisico’s veilig en gezond kunnen werken? Kijk dan op https://www.ii-mensenwerk.nl/arbocatalogus/ en lees en gebruik de nieuwe Arbocatalogus!

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?