Opleidingscentrum Go

Opleidingscentrum Go

NVKL is mede-initiatiefnemer van het GO opleidingscentrum voor koudetechniek & klimaatbeheersing. Meer informatie over opleidingen en carrière vindt u op deze website.

Het opleidingscentrum voor koude- en klimaattechniek GOº en het Expertisecentrum Koudetechniek van PTC+ gaan vanaf dit voorjaar hun al bestaande samenwerking intensiveren. In de maanden mei en juni zullen gezamenlijk samengestelde expertise-teams van deze organisaties zich intensief gaan richten op het bedrijfsleven in de koudetechniek. Ze willen daarmee het belang van training en ontwikkeling bij bedrijven onder de aandacht brengen.

Opleidingscentrum GOº is het opleidingscentrum dat, gelieerd aan de brancheorganisaties, beroepsopleidingen, trainingen en cursussen in de koudetechniek initieert en verzorgt. PTC+ is al die jaren al de uitvoerende organisatie voor die scholingstrajecten. Met de actuele ontwikkeling van PTC+ van praktijktrainer tot expertisecentrum zijn de mogelijkheden van PTC+ aanzienlijk verruimd. Daarmee komt de weg vrij voor intensievere samenwerking. Dat is bijvoorbeeld het geval in het gezamenlijke voorlichtingsprogramma dat begin mei van start gaat. GOº en PTC+ opereren gezamenlijk onder de vertrouwde vlag van GOº: