Opleidingscentrum Go

Opleidingscentrum Go

NVKL is mede-initiatiefnemer van het GO opleidingscentrum voor koudetechniek & klimaatbeheersing. Meer informatie over opleidingen en carrière vindt u op deze website.

Het opleidingscentrum voor koude- en klimaattechniek GOº en het Expertisecentrum Koudetechniek van Aeres Tech gaan vanaf dit voorjaar hun al bestaande samenwerking intensiveren. In de maanden mei en juni zullen gezamenlijk samengestelde expertise-teams van deze organisaties zich intensief gaan richten op het bedrijfsleven in de koudetechniek. Ze willen daarmee het belang van training en ontwikkeling bij bedrijven onder de aandacht brengen.

Opleidingscentrum GOº is het opleidingscentrum dat, gelieerd aan de brancheorganisaties, beroepsopleidingen, trainingen en cursussen in de koudetechniek initieert en verzorgt. Aeres Tech is al die jaren al de uitvoerende organisatie voor die scholingstrajecten. Met de actuele ontwikkeling van Aeres Tech van praktijktrainer tot expertisecentrum zijn de mogelijkheden van Aeres Tech aanzienlijk verruimd. Daarmee komt de weg vrij voor intensievere samenwerking. Dat is bijvoorbeeld het geval in het gezamenlijke voorlichtingsprogramma dat begin mei van start gaat. GOº en Aeres Tech opereren gezamenlijk onder de vertrouwde vlag van GOº: