Marktinformatie

NVKL-leden hebben exclusief toegang tot marktinformatie die de vereniging heeft over de sectoren koudetechniek en klimaatbeheersing. NVKL voert zelf diverse onderzoeken uit. Jaarlijks wordt er een Peiling Trends gehouden en kunnen installateurs meedoen aan een benchmark.

Op deze pagina vind u meer informatie en kunt u alle documenten downloaden.

benchmark

De NVKL heeft een benchmark ontwikkeld voor NVKL-installateurs. In de benchmark kan u uw bedrijf anoniem meten op verschillende prestatie-indicatoren met vergelijkbare bedrijven in de branche. Het geeft u inzicht in de sterke en zwakke punten van uw bedrijf, waar het rendabel is of niet en waar mogelijkheden liggen om de bedrijfsprestatie te verbeteren.

Naar Benchmark

peiling trends

Jaarlijks wordt er in het voorjaar een onderzoek onder de NVKL-leden gedaan naar de omzetontwikkeling, omzetverdeling en de trends in de branche. Het doel van deze Peiling Trends is om bewegingen van het afgelopen jaar en de verwachting voor het komende jaar in kaart te brengen. Het bureau Integron voert de Peiling uit. De deelnemers van de Peiling krijgen de uitgebreide resultaten toegestuurd.  Vanaf november kunnen niet-deelnemers de rapportage van dat jaar op deze pagina downloaden.

marktonderzoek

De NVKL heeft in 2010 en 2014-2015 onderzoek laten uitvoeren naar de marktomvang in de sectoren koudetechniek en klimaatbeheersing. U kunt de onderzoeken op deze pagina downloaden.

prijsontwikkelingen

In het najaar ontvangt u van ons de CBS-indexcijfers ‘CAO-lonen’. Deze index geeft een indicatie van de gemiddelde loonkostenontwikkeling in een groot aantal bedrijfssectoren, waaronder de Bouwnijverheid (bouw- en installatiebedrijven).

Wij wijzen u er op dat de meest recente, door het CBS berekende, indexcijfers schattingen zijn. Deze worden in een later stadium tot definitieve indexcijfers vastgesteld en kunnen afwijken. Omdat voorlopige en definitieve indexcijfers kunnen afwijken, kan dit per jaar leiden tot over het algemeen kleine verschillen in de berekening van de gemiddelde kostenstijging.

klantverwachtingen

De Klantverwachtingen zijn opgesteld naar aanleiding van kwalitatief onderzoek onder eindgebruikersgroepen. Duidelijk wordt welk verwachtingspatroon een bepaalde eindklant heeft van een installateur en hoe u daar zelf het beste op in kan spelen.

Downloads

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.
  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.
  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.
  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

Marktinformatie nieuws

Downloads & producten

De NVKL heeft een aantal tools ontwikkeld die voor alle leden te gebruiken zijn. Klik hier voor het volledige overzicht.

Vind een NVKL-lid

Op zoek naar een erkend installateur of leverancier? Zoek per categorie of bij u in de buurt. Ga naar onze bedrijvengids.