Werken in de Koudetechniek & Klimaatbeheersing

De afgelopen jaren zijn er steeds circa 400 tot 600 werknemers uit de branche koudetechniek gestroomd. Er komen jaarlijks zo’n 200 werknemers bij. Er is een groot tekort aan goede koeltechnische monteurs.

Werkgelegenheid
Naast de vergrijzing is de markt voor koudetechniek een groeiende markt met de daaraan verbonden groei van werkgelegenheid. Deze groei ontstaat door de steeds verdergaande wet- en regelgeving op het gebied van voedselverwerking, transport, opslag en distributie. Maar ook de steeds groter wordende vraag naar een gezonde en prettige leef- en werkomgeving.

De eisen die aan gebouwen worden gesteld, met betrekking tot het energiegebruik betekenen dat de in het gebouw opgewekte warmte door mensen, computers etc., met een koudesysteem dient te worden afgevoerd. De nieuwste vraag naar koudetechnische specialisten ontstaat door de toegenomen vraag naar zogenoemde warmtepompen. Een warmtepomp is niets anders dan een koudetechnisch systeem, net als een systeem van een koel of vriescel of het systeem in de koelkast in de keuken.

Sector Koudetechniek & Klimaatbeheersing
Ga aan de slag als monteur of servicemonteur in de koude- en klimaattechniek! Werken in de koude- en klimaattechnische sector is gevarieerd. Een monteur installeert, repareert en onderhoudt bijvoorbeeld ijsbanen en skipistes, koel- en vrieshuizen of koelvitrines in horeca en supermarkten. Maar daar houdt de koudetechnische wereld niet op. Bijna geen product in de wereld is gemaakt zonder techniek uit de koude- of klimaatsector, zelfs vliegtuigen en schepen. Banen genoeg dus!

Koudetechniek is een relatief onbekend vakgebied ondanks de enorme impact die deze techniek op de maatschappij heeft. Het leveren van het product “koude” is in handen van een groep gespecialiseerde bedrijven. De branchevereniging van deze vakgroep is NVKL waarin circa 400 bedrijven zijn verenigd.

Ben jij toe aan een professionele uitdaging?

Bij de erkende mbo-opleidingen van opleidingscentrum GOº, werk je en leer je gelijktijdig. GOº helpt jou bij het zoeken van een werkplek in de buurt van je woonplaats. Wanneer je met het bedrijf tot overeenstemming bent gekomen, krijg je een praktijkbegeleider toegewezen die jou begeleidt. Naast dat je de opleiding volgt heb je een arbeidsovereenkomst en ontvang je salaris. Daarnaast hoef je je vaak geen zorgen te maken over de studiekosten, omdat deze bij de meeste BBL-opleidingen door jouw werkgever worden betaald.

Leren in de praktijk
Na een bepaald aantal weken werken kom je telkens een periode van een week naar het opleidingscentrum in Ede voor theorie- en praktijklessen. Tijdens de opleiding ontwikkel je vaardigheden om (beroeps) problemen goed en creatief op te lossen. Je oefent dit in verschillende praktijksituaties. De opleidingen vinden plaats in het Experticecentrum Koudetechniek van Aeres Tech in Ede. Het voordeel hier van is dat je traint op systemen waar je dagelijks in je werk mee te maken hebt. Alles wat je dezelfde dag leert kun je de direct toepassen in de praktijk.

Meer informatie?
Wil jij meer informatie over opleidingen, een dagje meedraaien of een proefles? Dan kun je terecht bij opleidingscentrum GO° of bij een van de reguliere ROC’s. Bij opleidingscentrum GO° kun je leren en werken tegelijkertijd. Het opleidingscentrum van de brancheorganisatie zorgt voor een werkplek bij een van de deelnemende bedrijven.

Voor meer informatie kun je terecht op www.opleidingscentrum-go.nl of bel 088-0206400.

Koudetechniek is ook een officieel keuzeonderdeel op het VMBO. Kijk hier voor meer informatie.

VMBO Loopbaan

Je kunt na je VMBO opleiding doorstromen naar aircomonteur of monteur koude- en klimaatsystemen. Daarna kun je 1e monteur of systeemontwerper koude- en klimaatsystemen worden. Een leuk, uitdagend vakgebied waarbij een beroep wordt gedaan op je creativiteit en doorzettingsvermogen!

Koudetechniek in beeld

Het vak
Het beroep