Stuurgroep Communicatie

Bekijk hier het programma!

Stuurgroep Communicatie

De stuurgroep Communicatie wil zorg dragen voor innovatieve, effectieve en eenduidige communicatie naar de verschillende doelgroepen van de NVKL. De stuurgroep bepaalt het communicatiebeleid van de vereniging en geeft de projectgroepen richtlijnen waarbinnen zij hun projecten kunnen uitvoeren.

Externe communicatie: Communicatie naar eindgebruikers en stakeholders, zowel actief door het inzetten van diverse communicatiemiddelen als reactief door het ondersteunen en te woord staan van derden.
Interne communicatie: De informatiestroom naar leden en het betrekken van leden bij de vereniging.
Communicatierichtlijnen vereniging: Het verbeteren van de eenduidigheid in communicatie door het bepalen van richtlijnen voor de projectgroepen en regelmatige afstemming tussen de stuurgroep en projectgroepen.

Vergaderdocumenten

Klik hier om naar het besloten deel van de stuurgroep Communicatie te gaan (alleen voor stuurgroepleden)

Bestuur

Projectgroep Onderwijs
Projectgroep Marketing
Projectgroep TVM
Projectgroep Kans
Young Management