Projectgroepen & Commissies

Projectgroepen & Commissies2017-12-01T11:49:41+00:00

Het beleid van de NVKL wordt voor het grootste deel gemaakt door de NVKL-projectgroepen.

De projectgroepen zijn, binnen het door het NVKL-bestuur gegeven mandaat, zelfstandig. Ieder jaar legt een projectgroep haar beleid en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven, vast in een projectbeschrijving. Een projectgroep houdt beleidsmatig gezien voortdurend een vinger aan de pols. Nadat iedere projectgroep haar projectbeschrijving voor het nieuwe jaar heeft geformuleerd, worden deze in de jaarlijkse beleidsdiscussiemiddag gepresenteerd en bediscussieerd. Aan de hand van de projectbeschrijvingen en de algemene overkoepelende beleidsplannen stelt het bestuur het algemene NVKL-beleidsplan vast.

Samenstelling projectgroepen

Elke projectgroep is samengesteld uit personen met voldoende kennis en ervaring met het aandachtsveld van de projectgroep en wordt ondersteund door minimaal één medewerker van het NVKL-bureau. Het bureau zorgt voor alle praktische ondersteuning van
werkzaamheden en bewaking van processen.

PROJECTGROEP TVM

PROJECTGROEP KANS

PROJECTGROEP ONDERWIJS

STUURGROEP COMMUNICATIE

YOUNG MANAGEMENT

PROJECTGROEP MARKETING

Bijdragen in een projectgroep?

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen denken over het beleid en de activiteiten van de NVKL. Wilt u deelnemen aan één van de projectgroepen of het bestuur, stuur een email naar info@nvkl.nl en wij nemen contact met u op.