Projectgroep Onderwijs

De projectgroep Onderwijs richt zich op het vergroten en up-to-date houden van de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor een modern bedrijf in de koudetechniek en klimaatbeheersing. Hiertoe kan onderscheid worden gemaakt in vaktechnische en algemene bedrijfsondersteunende kennis, waarbij de aandacht primair is gericht op het eerste.

Voorts dient de ‘grip’, de invloed van de NVKL op het koudetechnische onderwijs in Nederland in de volle breedte te worden vergroot. Dit om de aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Nieuw zijn de arbeidsmarktactiviteiten waarbij de instroom van jonge mensen met een koudetechnische leer-arbeidsovereenkomst bij de leden bevorderd wordt.

Vergaderdocumenten

Klik hier om naar het besloten deel van de projectgroep Onderwijs te gaan (alleen voor projectgroepleden).

Leden projectgroep Onderwijs

Douwe Bruinsma – Engie Noord
Jos Groot – GEA
Renate Rehaen (voorzitter) – Liko Heerlen
Wilko de Wilde – Retail Technics B.V.
Marco van Gent – Carrier Bedrijfskoeling
Jan Zaagsma – Engie Refrigeration
Judith van Heeswijk – UNETO-VNI
Peter Smulders – OTIB
Leo van Maris

Ambassadeurs projectgroep onderwijs

Naast de projectgroep Onderwijs is er vanuit de NVKL een grote groep ambassadeurs actief in het onderwijsveld

Bestuur
Projectgroep Marketing
Projectgroep TVM
Projectgroep Kans
Young Management
Stuurgroep Communicatie