Projectgroep Marketing

Projectgroep Marketing

De projectgroep Marketing houdt zich bezig met het verzamelen en analyseren van marktinformatie en het promoten van de NVKL-leden in de eindgebruikerssectoren. De projectgroep stelt zich de volgende hoofddoelen:

Promotie van de branche, leden (NVKL-erkenning) en producten naar eindgebruikers;
Duidelijk inzicht krijgen in de klimaat- en koudetechnische marktsegmenten in Nederland;
Actuele informatie verzamelen over hoe deze segmenten presteren;
Relevante markontwikkelingen signaleren;
Producten ontwikkelen die voor de leden een toegevoegde waarde hebben ten aanzien van hun continuïteit en groei.

Besloten deel

Klik hier om naar het besloten deel van de projectgroep Marketing te gaan (alleen voor projectgroepleden).

Organisatie
Missie & Kerntaken
Bureau
Bestuur & Projectgroepen