Projectgroep Kans

Bekijk hier het programma!

Projectgroep Kans

Projectgroep KANS is de denktank/adviseur van de NVKL met vooral het vizier gericht op innovatie en kennisoverdracht. Onderliggend doel is het versterken van de bedrijfsvoering en/of verbeteren van de benodigde technische kennis om slimmer en beter te werken in de K&L-sector. Door meer kennis en innovatie wordt de installateur een betere concurrentiepositie geboden.

Aandachtsgebieden
Er voor zorgen dat de NVKL het technisch scharnierpunt wordt tussen de kennisinstellingen, de overheid en de NVKL-leden: verbeteren van de kennis. Hiertoe wordt gewerkt aan het realiseren van onderzoeksprogramma’s bij de Technische Universiteiten in Wageningen als het gaat om het toepassen van koude en in Delft als het gaat om het opwekken van koude. De projectgroep KANS richt zich verder op het stimuleren van innovatie vooral op het gebied van het toepassen van natuurlijke koudemiddelen als ammoniak, koolstofdioxide, koolwaterstoffen, zouten en ijsslurry.

De projectgroep KANS heeft een aantal visiedocumenten gemaakt. De downloads kunt u hier vinden

Vergaderdocumenten

Klik hier om naar het besloten deel van de projectgroep KANS te gaan (alleen voor projectgroepleden).

Bestuur

Projectgroep Onderwijs
Projectgroep Marketing
Projectgroep TVM
Young Management
Stuurgroep Communicatie