Model onderaannemingsovereenkomst op locatie

Model onderaannemingsovereenkomst op locatie

2016-07-05T10:52:25+00:0029 apr 2016|Uncategorized|

Op deze pagina vindt u een model van de onderaannemingsovereenkomst die de huidige VAR gaat vervangen. Deze modelovereenkomst is opgesteld door de werkgevers in de Metaal & Techniek en goedgekeurd door de Belastingdienst. Er komen twee overeenkomsten, namelijk “werk op locatie” en “in of vanuit eigen werkplaats”. In de praktijk van alledag zal voor u als installateur vooral het model “werk op locatie” van belang zijn.

Het model “werk op locatie” is bedoeld voor de situatie dat de uitvoering van de klus op het project of bij de klant gebeurt. Als de uitvoering van de klus vooral in eigen werkplaats gebeurt dan komt het model “in of vanuit eigen werkplaats” in aanmerking. Dit model komt binnenkort op aanvraag beschikbaar.

Beide modelovereenkomsten hebben betrekking op aanneming van werk. Dit betekent dat de prestatie bestaat uit het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, kortom iets maken of repareren. Bijvoorbeeld: het bevestigen en aansluiten van zonnepanelen, vervangen van een defecte cv-ketel of het monteren en aansluiten van een buitenkraantje op een bestaande w-installatie. De modelovereenkomsten zijn niet bedoeld en niet geschikt voor situaties waarbij de te leveren prestatie bestaat uit het verrichten van een dienst. Denk aan het uitvoeren van een inspectie of het opstellen van een calculatie voor een offerte.

Wel of geen ondernemerschap
Door het wegvallen van de VAR moeten opdrachtgevende en uitvoerende partijen onderzoeken of hun situatie als zelfstandig ondernemerschap valt aan te merken. In veel gevallen is direct volstrekt helder dat het gaat om zelfstandig ondernemerschap. Het advies is dat u bij twijfel zorgt voor helderheid. Dat betekent tussen een van de drie vormen om werkzaamheden te laten uitvoeren:

–           door een werknemer (arbeidsovereenkomst);

–           door een ondernemer (overeenkomst voor aanneming van werk bij werk van stoffelijke aard en overeenkomst van opdracht voor verlenen van een dienst);

–           door een werknemer van een ander bedrijf (overeenkomst van inlening met uitzendbureau of collega)

De modelovereenkomsten zijn enkel een hulpmiddel.

Modelovereenkomsten
Als opdrachtgevers en zzp-ers een contract sluiten conform de tekst van de modelovereenkomst en hier ook naar handelen, dan gaat de Belastingdienst uit van zelfstandig ondernemerschap van de uitvoerende partij. De opdrachtgevende partij hoeft dan geen loonheffing in te houden en af te dragen.

Let op: de Belastingdienst heeft enkele artikelen in de modelovereenkomst geel gekleurd. Die artikelen zijn voor de Belastingdienst bepalend om het zelfstandig ondernemerschap van de uitvoerende partij waar te maken. Als opdrachtgevende en uitvoerende partij samen iets afspreken dat afwijkt van een geel gekleurde bepaling, of in werkelijkheid iets anders doen, dan vervalt de zekerheid van geen loonheffing. Dat betekent niet direct dat er wel loonheffing moet worden ingehouden, maar dat de Belastingdienst aan de hand van de specifieke omstandigheden van de concrete situatie beoordeelt of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap of van werknemerschap. Dus: niet zomaar de gele gedeelten veranderen!

In de overeenkomst staan ook vetgedrukte en rode teksten. De eerste wijzen meestal op een keuze en op de plek van de rode tekst moet meestal iets worden ingevuld. Tenslotte spreekt artikel 17 van inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden van de Aannemer. Indien u die niet heeft dan is deze bepaling uiteraard niet van toepassing.