Lidmaatschap wijzigen/opzeggen

Bekijk hier het programma!

Lidmaatschapgegevens wijzigen

Adres-, naams- en andere wijzigingen van uw bedrijf kunt u mailen naar info@nvkl.nl of per post opsturen naar NVKL, postbus 190, 2700 AD Zoetermeer.

De wijzingen worden door het secretariaat verwerkt. Na verwerking ontvangt u een bevestiging.

Vergeet u niet door te geven welke medewerkers er uit dienst en in dienst treden. Voor nieuwe medewerkers kunt u een persoonlijke inlogcode voor de NVKL-website aanvragen. Van medewerkers die uit dienst gaan, beëindigen wij de toegang tot de website (en de mogelijkheid tot het bestellen van producten in de webshop op uw bedrijfsnaam).

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap van de NVKL kan tegen 31 december van ieder kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzeggen kan alleen per aangetekende brief, gericht aan:

NVKL
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer.

Indien opzegging niet tijdig plaatsvindt, dan loopt het lidmaatschap en de daaraan verbonden financiële verplichtingen door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

Lidmaatschapszaken
Lid worden
Ledenkortingen
Contact