Afgelopen maanden is er volop gecommuniceerd over het “terugfaseren” van de koudemiddelen op basis van fluorkoolwaterstof, oftewel HFK’s. Deze terugfasering, in het Engels “phase down”, betekent dat in de komende jaren steeds minder HFK-koudemiddelen op de Europese markt gebracht worden. Voor koudemiddelen met een GWP (Global Warming Potential of aardopwarmingsvermogen) groter dan 2500 zal er zelfs m.i.v. 1 januari 2020 een volledig verbod komen op het (bij)vullen van koelinstallaties met maagdelijke HFK’s. Benieuwd wat dit verder voor u als installateur betekent? NVKL ging in gesprek met verschillende leveranciers over de consequenties en over de verschillende oplossingen.

In januari 2018 zal er een reductie van 37% plaatsvinden van de hoeveelheid koudemiddel in CO2 equivalent die op de Europese markt gebracht mag worden. Henk-Jan Steenman (Westfalen Gassen) verwacht als reactie hierop een blijvende prijsstijging van de koudemiddelen met een hoog GWP. “Als de installateurs niet wakker worden en nog steeds dezelfde producten blijven inzetten, zullen de prijzen nog meer blijven stijgen.” Een producent kan bijvoorbeeld voor 1 kilo R507A, 2,4 kilo R449A kopen. Dit maakt dat de prijzen voor deze koudemiddelen blijven stijgen, om zo evenveel te kunnen blijven verdienen. Steenman zegt hierover “Stap zo snel mogelijk over op koudemiddelen met lage GWP’s en onderzoek als het kan vooral de mogelijkheden van natuurlijke koudemiddelen” Steenman geeft de installateurs een belangrijke tip: “Door de snelle prijsontwikkelingen is het raadzaam om in offertes naar eindklanten in ieder geval de koudemiddelen apart te vermelden als zijnde dagprijzen.”

Ook volgens Anné Bos (Gasco) is het belangrijk dat er snel overgeschakeld wordt op laag GWP-koudemiddelen “Wij als leverancier kunnen de beschikbaarheid van R404A op een gegeven moment niet meer garanderen. Daarnaast zal het op korte termijn helemaal niet meer aanwezig zijn in de branche. Alternatieven worden daarnaast ook steeds goedkoper, overstappen wordt dus ook aantrekkelijker.” Ook Chris van der Lande (Uniechemie) roept op om te kijken naar alternatieven. “Zo gauw mogelijk. Eigenlijk gisteren al. Als gevolg van de prijsstijgingen zijn vele bedrijven de hoog GWP-koudemiddelen R404A en R507 gaan hamsteren, deze hoge GWP van ca. 4000 CO2 equivalenten en de enorme gestegen vraag maakt de hoeveelheid voor dit jaar snel afneemt. Als het zo door gaat gaan wij november niet eens meer halen. Het is niet de oplossing dat organisaties nu hamsteren om maar te zorgen dat zij geen tekorten hebben.” Zo adviseert Van der Lande om als installateur te gaan praten met de eindklant: “We moeten het samen doen. De installateur kan de initiator zijn. Het grootste verbruik is nog steeds lekkages van installaties. Pak dat aan, eerst de meest lekkende installaties. Vervang het koudemiddel na de reparatie en hergebruik het koudemiddel. Ook na 2020 is de oplossing regenereren van het koudemiddel. Alleen dan blijft het nog zolang mogelijk beschikbaar.”

 

Explanimation f-gassenverordering