ENGIE_logotype_gradient_BLUE_RGB bijgew.jpg
Bredaseweg 231, 4705 RN Roosendaal
+31 (0) 165 58 01 00+31 (0) 165 58 01 00
+31 (0) 165 58 01 02

Post: Postbus 1383 4700 BJ ROOSENDAAL
KvK: 27090472

Categoriën

Type bedrijf: Installateur Klimaatbeheersing, Installateur Koudetechniek

Certificering: EPBD A keuring, EPBD B keuring, NH3, PED, VCA

Specialisatie (installateurs): AGF- en tuinbouw, (Chemische) industrie, Distributiecentra - voedselopslag, Leisure, Onderwijs/kinderopvang, Overheid, Scheepvaart, Voedingsmiddelenindustrie, Ziekenhuizen/laboratoria, Zorg

ENGIE Refrigeration B.V. Roosendaal is NVKL-lid

ENGIE Refrigeration B.V. Roosendaal

ENGIE Refrigeration B.V.
ENGIE laat techniek werken voor haar klanten. Hierdoor kunt u zich volledig concentreren op de realisatie van uw doelstellingen. Wij doen dit met innovatieve concepten en integrale en duurzame oplossingen. Onze efficiënte en effectieve toepassingen in technologieën verbinden wij met vakkennis in financiële, proces- en beheersmatige aspecten van het werk dat wij uitvoeren voor onze klanten. Of dat nu gaat over nieuwbouw, onderhoud en beheer, facility management of on- en offshore constructies en services.

PASSIE VOOR TECHNIEK
Het op een verantwoorde manier inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, actuele thema’s in werk- en leefomgevingen en de vraag naar zuinig energiegebruik is ons dagelijks werk. Teamwork en uitwisseling van kennis en kunde is daarin essentieel en vormt de basis van ons succes. Betrokkenheid bij het bedrijf, bij onze klanten en een passie voor techniek zijn onontbeerlijke waarden.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN
Vanuit die vertrekpunten ontzorgt ENGIE haar klanten met innovatieve, state-of-the-art oplossingen voor de industrie, infrastructuur en utiliteitsmarkt. ENGIE draagt zo op een duurzame wijze bij aan een zuiniger gebruik van hulpbronnen, een comfortabel, energiezuinig binnenklimaat en een zo optimaal mogelijke benutting van technische installaties.

COMFORT KOELINSTALLATIES
Bij een breed aantal klanten worden met zorg energetisch verantwoordelijke koelinstallaties gerealiseerd. In de markt weten de klanten ons te waarderen op het handhaven van een juiste comfort met aandacht voor een verantwoorde energieverbruik.

ENGIE is BRL6000-21 gecertificeerd, wat borg staat voor het correct beheren van de WKO (Warmte-Koude Opslag) installatie. Door een juiste monitoring worden afwijkingen op tijd gesignaleerd. Door hier tijdig op te anticiperen komen we tot een verantwoorde inzet van onze energiebronnen. Middels rapportages worden de klanten op de hoogte gehouden.

Naast het installeren van comfort koelinstallaties nemen we onze verantwoordelijkheid als het gaat om het uit voeren van effectief onderhoud. Hiervoor bestaat er een breed scala aan onderhoudsconcepten waarover we graag met onze potentiële klanten een gesprek aangaan.

INDUSTRIEËLE KOELTECHNIEK
Koude wordt steeds belangrijker in de industrie: in de agrarische sector, de voedselverwerkende industrie en in de chemie. Productie, verwerking, opslag en distributie zijn er in toenemende mate afhankelijk van. Hoe beter bedrijven koude en restwarmtebenutting kunnen inzetten in hun bedrijfsvoering, hoe concurrerender zij worden.