De NVKL Koeltrofee wordt sinds 1989 eens per twee jaar uitgereikt als blijk van waardering van de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) voor een gerealiseerde innovatie op het gebied van de koudetechniek en/of klimaatbeheersing.

De jury bestaande uit ir. M. Janssen (Re/genT BV), dr. ir. C. A. Infante Ferreira (TU Delft), ir. A.M.G. Pennartz (KWA Bedrijfsadviseurs) en ir. E.B. Wissink (WUR Wageningen) nomineerde begin dit jaar twee bedrijven; Uniechemie met het TripleAqua systeem en Addi-Cool met de Adco luchtbehandelingkast.

Tijdens de VSK-beurs werd de winnaar bekend gemaakt. Op donderdagmiddag 4 februari reikte juryvoorzitter Carlos Infante Ferreira de NVKL Koeltrofee uit. Uniechemie werd gekozen als winnaar en nam de Koeltrofee 2016 in ontvangst. Het commentaar was lovend.

Jurycommentaar TripleAqua
Uniechemie heeft het techni­sche ontwerp en installaties gerealiseerd van een gecombineerde warmtepomp/koelmachine en het bijbehorende koud / warm water distributiesysteem. Deze kan ingezet worden bij de utiliteitsmarkt voor de productie van koelwater (12 tot 18 ºC) en van warmwater (36 tot 28 ºC) beide afhankelijk van de koud / warm vraag en ingesteld door een intern regelalgoritme. Het distributiesysteem maakt gebruik van maar drie leidingen: de retour van warm en koud water heeft één temperatuur en is gezamenlijk.

De warmtepomp/koelmachine gebruikt de omgeving als warmtebron/warmteafgifte met mini-pijpen technologie en een energie-efficiënt EC-ventilator van grote afmetingen. Daarnaast is het systeem voorzien van een warmteopslag tank en een koudeopslag tank, beide met PCMs en geplaatst in serie met aanvoer leidingen naar de gebruikers. De warmtepomp van Uniechemie werkt met het natuurlijke koudemiddel R433A, een mengsel van propaan (70%) en propyleen (30%),  altijd met kleine verschillen tussen verdamping- en condensatietemperatuur waardoor de COP hoog blijft. De potentiële toepassing van dergelijke systemen in de Nederlandse utiliteitsmarkt is dan zeer groot.

De gerealiseerde energiebesparing en CO2 emissiereductie zijn per unit in absolute zin klein (ca. 10 TJ/jaar energiebesparing en ca. 500 ton CO2 emissiebesparing per 50 kW unit). Procentueel is de besparing significant: ca. 50% (in verge­lijking met verwarming met een ketel en koeling met een conventionele chiller). Door de relatief hoge temperatuur van het koelwater en de relatief lage temperatuur van het warme water, kan het systeem met zeer hoge COPs functioneren (tussen 4,5 en 10, volgens Uniechemie). De warmtepomp maakt gebruik van een natuur­lijk koudemiddel zodat er geen extra koudemiddel gerelateerde broeikasgasemissies bijkomen.

DSC02838