RES

RES2018-07-13T11:06:40+00:00

Hernieuwbare energiebronnen RES

De Europese Commissie heeft de Europese Richtlijn Renewable Energy Sources (RES) goedgekeurd op 23 april 2009 en gepubliceerd 5 juni 2009. De RES is de richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. De richtlijn stelt eisen aan installatiebedrijven en personeel. In de richtlijn zijn ook artikelen opgenomen die gevolgen hebben voor de leveranciers in de sector.

Voor onze sector is vooral artikel 14, paragraaf 3 van belang. Hierin is bepaald dat elke lidstaat een certificering of een gelijkwaardige diplomaregeling moet invoeren uiterlijk op 31 december 2012 voor installateurs van warmtepompen. In Nederland zijn de eisen voor deze persoonscertificering vastgelegd in de BRL6000.

De RES Directive is naar aanleiding van het energie-akkoord door het ministerie van Economische Zaken omgezet in de Nederlandse wetgeving middels de regeling omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Voor wat betreft de grondgebonden warmtepompsystemen is door het ministerie van I&M de AMvB bodemenergie gepubliceerd waarin alle zaken rond vergunningen, meldingen, bedrijfscertificeringen en persoonscertificeringen zijn geregeld. De eisen voor de bedrijfs- en persoonscertificeringen zijn vastgelegd in de BRL6000 en 11000.

Wetgeving

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

Downloads & producten

De NVKL heeft een aantal tools ontwikkeld die voor alle leden te gebruiken zijn. Klik hier voor het volledige overzicht.

Vind een NVKL-lid

Op zoek naar een erkend installateur of leverancier? Zoek per categorie of bij u in de buurt. Ga naar onze bedrijvengids.