F-gassenverordening (HFK’s)

F-gassenverordening

Op dit moment is de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 van kracht. Doel van de verordening is het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. Op deze pagina zijn de teksten van F-gassenverordening en bijbehorende uitvoeringsbesluiten en -verordeningen te downloaden. Aanvullend op de F-gassenverordening zijn het besluit en regeling ‘gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen’ door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gepubliceerd. Zij geven uitvoering aan artikel 10 van de F-gassenverordening en betreffen de certificering voor het werken met H(C)FK’s. Uitgebreide informatie over de wetgeving leest u in de NVKL-factsheets.

Wetgeving

Factsheets (voor leden)

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

BRL100

De BRL100 is sinds 1 december 2015 de maatlat waarlangs installatiebedrijven worden gelegd voor de f-gassenbedrijfscertificering. De certificeringsinstellingen zullen dus F-gassenaudits uitvoeren volgens de laatste versie van de BRL100 (versie 1.2). De eisen in de BRL100 zijn anders dan bij de oude F-gassenbedrijfscertificering. Het voorbereiden van de audits vergt dus meer aandacht. Om eenvoudiger aan de eisen van de BRL100 te voldoen heeft NVKL een aantal tools ontwikkeld, waaronder het BRL100 Handboek. Deze documenten zijn hiernaast te downloaden.

Downloads

BRL100 tools (voor leden)

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

F-gassen tools (voor leden)

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

Veelgestelde vragen
Vind een opleiding
Vind een gecertificeerd bedrijf