Energie-etikettering airconditioners

Energie-etikettering airconditioners

2017-10-04T11:46:07+00:0004 okt 2017|Nieuws, Wetgeving|

Recent – 4 juli 2017 – is een nieuwe Europese verordening over energie-etikettering voor energie gerelateerde producten van kracht geworden. Naast televisies en wasmachines gaat het hier ook om airconditioners.

Leveranciers (onder meer fabrikanten) van airconditioners en andere energie gerelateerde producten zijn verplicht bij deze producten etiketten en productinformatiebladen mee te leveren. De eventuele tussenhandel is vervolgens verplicht de etiketten op de producten aan te brengen en de productinformatiebladen aan klanten ter beschikking te stellen. In het geval van internet-verkoop dient dat ook digitaal te worden gedaan.

Het is de bedoeling dat consumenten op deze manier geïnformeerd worden over het energieverbruik van producten, zodat zij een gefundeerde keuze kunnen maken ten aanzien van het energieverbruik.

Een nieuw element in de verordening is de introductie van een Europese databank. Leveranciers zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht de benodigde gegevens over het energieverbruik in de Europese databank in te voeren voordat ze een nieuw model van een product in de handel brengen. Voor producten die al vóór die datum op de Europese markt aanwezig waren, geldt een overgangsregime; voor deze producten dient de databank uiterlijk 30 juni 2019 te zijn gevuld.

Verder biedt de verordening een tijdpad voor de aanpassing van de schaalindeling van de energie-etiketten. Eerder waren de energieklassen A+ tot en met A+++ toegevoegd aan de oorspronkelijke A-G schaal. In de nieuwe verordening keert de oorspronkelijke A-G schaal terug. De reden hiervoor is in de eerste plaats dat de meeste producten al in de hoogste klassen van het energielabel vallen, waardoor het voor consumenten lastig was om een onderscheid te maken. In de tweede plaats is gebleken dat de huidige A+, A++ en A+++ schaal minder effectief is in het stimuleren van het aankopen van efficiënte producten dan de oorspronkelijke A–G schaal.

De verordening treedt in werking zodra deze is gepubliceerd in het Staatsblad. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit – NVWA – is belast met het toezicht op naleving.
Meer informatie is te vinden in de toelichting bij het besluit.

Toelichting over het besluit