EED – Europese Energie-Efficiency Richtlijn

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (2012/27/EU) (EED) vastgesteld. Deze richtlijn moet de in 2007 afgesproken Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020 helpen realiseren. De EED bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven en deze zijn omgezet in nationale wet- en regelgeving.

Eén daarvan betreft de verplichting voor grote ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Dit is vastgelegd in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie.

Op deze pagina vindt u meer informatie en de wetteksten met betrekking tot de EED.

Wetgeving

Nederlandse wetgeving

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

Europese wetgeving

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.

Factsheet (voor leden)

  • Deze documenten zijn alleen beschikbaar voor leden van de NVKL. Om de documenten te kunnen zien moet u inloggen op deze website.