Tijdens de eerste kringbijeenkomst is de NVKL EPBD aircokeuring webapp gelanceerd. De NVKL heeft deze applicatie speciaal voor gecertificeerde aircokeuring-inspecteurs ontwikkeld met als doel om op eenvoudige wijze airco-systemen te keuren en rapporteren. Het voordeel van de app is dat zowel de inspectie zelf als de productie van het rapport gemakkelijk is uit te voeren. Daarnaast voldoet de app aan het wettelijk vereiste format zoals is opgenomen in de Regeling Energieprestaties gebouwen. Een rapportage uit de EPBD app voldoet dus aan alle eisen die de wetgeving stelt.

Het is nu mogelijk de EPBD aircokeuring app te gaan gebruiken! De app is exclusief voor NVKL-leden en is daarom niet te vinden in appstore of playstore. Wilt u gebruik maken van de app? Stuur een email naar info@nvkl.nl, dan krijgt u een autorisatie en kunt u met de app aan de slag.

Let op! Per bedrijf wordt één contactpersoon geautoriseerd als hoofdgebruiker (superuser). Deze hoofdgebruiker kan vervolgens, binnen de eigen van omgeving van het bedrijf in de app, zijn collega’s autoriseren. De NVKL heeft een beknopte gebruikershandleiding gemaakt voor het beheren en gebruiken van deze web-app. Deze ontvangt u per email bij de bevestiging van uw aanvraag tot autorisatie.

 Extra informatie:
Achtergrond informatie over de EPBD wetgeving kunt u nalezen in de EPBD factsheet. Het NVKL infoblad kunt u gebruiken om uw klanten te informeren over de EPBD aircokeuring.

> Downloads EPBD wetgeving

Cursussen om het EPBD A en EPBD B certificaat te halen zodat u aircokeuringen uit mag voeren, kunt u onder andere volgen bij opleidingscentrum GO.

> Opleidingscentrum GO