Benchmark

De NVKL heeft een benchmark ontwikkeld voor NVKL-installateurs. In de benchmark kan u uw bedrijf anoniem meten op verschillende prestatie-indicatoren met vergelijkbare bedrijven in de branche. Het geeft u inzicht in de sterke en zwakke punten van uw bedrijf, waar het rendabel is of niet en waar mogelijkheden liggen om de bedrijfsprestatie te verbeteren.

Uw score wordt vergeleken met de gemiddelde score van alle deelnemers. Zodra er voldoende deelnemers zijn wordt er ook de vergelijking met de eigen bedrijfsgrootte groep gerapporteerd en voor installateurs met het eigen label (koude of klimaat of beide).

De benchmark is alleen voor de installateurs binnen de NVKL.  Bent u lid van de NVKL maar heeft u geen persoonlijke uitnodiging voor de benchmark ontvangen? Neem dan contact op via info@nvkl.nl.

U kunt de link ook aan uw financieel medewerker of boekhouder verstrekken. Heeft hij of zij nog geen inlogcode voor de website? Dan kunt u dit direct regelen door een mail te sturen naar info@nvkl.nl. Het invullen van de benchmark is mogelijk tot en met 28 augustus 2017.

Voor het juist invullen van de benchmarkvragenlijst kunt u onderstaande handleiding downloaden of op -?- klikken achter de desbetreffende vraag:
> Handleiding Benchmark installateurs

Link benchmark

Klik hier om naar de vragenlijst van de benchmark te gaan. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar info@nvkl.nl.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Individuele gegevens komen niet naar buiten en u ontvangt alleen uw scores ten opzichte van gemiddelden.

Bekijk de film met uitleg over de benchmark