Belasting en stimulering koudemiddeltransitie EU-lidstaten

Belasting en stimulering koudemiddeltransitie EU-lidstaten

2017-12-01T13:33:58+00:0017 nov 2017|Nieuws, Wetgeving|

Naast de Europese terugfasering van het gebruik van HFK-koudemiddelen, zoals vastgelegd in de F-gassenverordening, hebben verschillende lidstaten extra beleid opgesteld om de koudemiddeltransitie te bevorderen. Dit kan op twee manieren. Ten eerste kunnen koudemiddelen met een hoge impact op het milieu extra belast worden. Hiernaast kunnen koudemiddelen met een lage milieu-impact gestimuleerd worden.

In Nederland vindt enkel stimulering plaats. Zo zijn er investeringsaftrekmogelijkheden en aanschafsubsidies beschikbaar voor het gebruik van natuurlijke koudemiddelen. Er is in Nederland geen extra belasting op het gebruik van bepaalde koudemiddelen. Voor onze buurlanden Duitsland en België geldt hetzelfde systeem. Dus geen extra belasting, maar wel stimulering van natuurlijke koudemiddelen. De manier waarop stimulering is geregeld wijkt wel af. In Denemarken is het beleid juist omgekeerd. Hier wordt omgerekend circa 20 euro belasting geïnt per ton CO2-equivalent.

Voor informatie over belasting en stimulering in andere EU-lidstaten kunt u contact opnemen met Rik van Berkel. Mochten er belangrijke wijzigingen plaatsvinden, dan houden we u hierover op de hoogte via de website en nieuwsbrief.