Belangrijkste wijzigingen van de vernieuwde Arbowet

Belangrijkste wijzigingen van de vernieuwde Arbowet

2017-12-01T09:04:18+00:0003 nov 2017|Arbo, Nieuws, Wetgeving|

Per 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet in werking getreden. Lees hier de belangrijkste wijzigingen voor u als werkgever:

  • Iedere werknemer krijgt het recht de bedrijfsarts via een open spreekuur te bezoeken (arbeids- omstandighedenspreekuur). Dit geldt ook voor de werknemer, die nog niet verzuimt of gezondheidsklachten heeft.
  • De adviserende rol van de bedrijfsarts bij begeleiding van ziekteverzuim wordt verduidelijkt, zowel naar de werkgever als naar de werknemer.
  • De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid om iedere werkplek te bezoeken.
  • Werknemers krijgen het recht om het oordeel van hun bedrijfsarts voor een second opinion voor te leggen aan een andere bedrijfsarts.
  • De positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met andere arbodienstverleners wordt versterkt.
  • De OR/PVT krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in het bedrijf, instelling of organisatie.
  • Het basiscontract (contract tussen arbodienst- verleners en werkgever) moet aan een aantal minimumeisen voldoen.
  • Er komt bijzondere aandacht voor de verplichting voor bedrijfsartsen om beroepsziekten sneller op te sporen en te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).
  • De Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden bij overtredingen door werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen.

Lees meer over de Arbowet in dit rapport van VNO-NCW.