Belangenbehartiging

Belangenbehartiging2017-12-05T09:44:11+00:00

Belangenbehartiging

De projectgroep TVM binnen de NVKL houdt zich bezig met het ondersteunen van de leden op het gebied van techniek en wetgeving. De doelen zijn:

 • Informeren
  Het informeren van leden en het inzicht geven ten aanzien van relevante ontwikkelingen op het gebied van techniek, veiligheid, wet- en regelgeving en normalisatie in onze sector, om hen te ondersteunen bij strategische en beleidsmatige keuzes.
 • Beïnvloeden
  Het uitoefenen van invloed op Europese en nationale wet- en regelgeving en op internationale, Europese en nationale normen en richtlijnen om daarmee de positie van NVKL-leden te verstevigen.

lobby

De NVKL maakt zich sterk voor een goede positie van de koudetechnische branche. Door met externe organisaties samen te werken en te zoeken naar raakvlakken en gedeelde belangen kunnen we onze invloed vergroten. We bouwen aan een goede relatie met de volgende organisaties:

 • Overheden in Den Haag en Brussel
 • Nationale en internationale verenigingen in ons vakgebied
 • Europese en internationale normalisatiecommissies;
 • Stakeholders zoals kennisinstituut ISSO en Nationaal Platform Warmtepompen (NPW)
 • Europese installateurskoepel AREA

Nieuws

Dossiers in 2018

 • Het informeren en ondersteunen van de leden met betrekking tot de koudemiddelentransitie.
 • Het informeren en ondersteunen van leden met betrekking tot de wijzigingen in het activiteitenbesluit, certificering monteurs NH₃, CO₂, HK’s en verplichte jaarlijkse keuringen. Dit in combinatie met initiëren van een herziening van de huidige NPR’s en PGS13.
 • Actief participeren in de taakgroepen die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de NTA800 als opvolger van de NEN7120.
 • Realiseren standaardbestekken ‘ontwerpen, realiseren en onderhouden koel- en klimaattechnische installaties’ in samenwerking met RVB.
 • Input leveren aan de Energielijst 2019 en de Milieulijst 2019 van RVO met als doel de activiteiten van NVKL-leden maximaal in aanmerking laten komen voor subsidies.
 • Informeren en ondersteunen van leden met betrekking tot wijziging van de EPBD wetgeving. Beheer en updaten van de EPBD aircokeuren applicatie;
 • Informeren en ondersteunen van leden met betrekking tot implementatie van de veranderde F-gassen wetgeving, door updaten van de ‘installatiecheck’-applicatie en publicatie van het BRL100 handboek.
 • Informeren en ondersteunen van de leden met betrekking tot de ontwikkelingen rond duurzaamheids beoordelingsmethodiek BREEAM en het leveren van input aan DGBC.
 • Informeren en ondersteunen van de leden met betrekking tot de ontwikkelingen van installateurs-labels en conformiteitsprocedures voortvloeiend uit de EU-richtlijnen Energy Related Products (Ecodesign) en Energy-labelling.

Dossiers       

 • Informeren en ondersteunen van leden met betrekking tot de geüpdatete versie van de PED (Pressure Equipment Directive) in combinatie met onderhoud en update van de DocuPED applicatie.
 • Informeren leden over gewijzigde Europese wetgeving inzake hernieuwbare energiebronnen, RED (Renewable Energy Directieve).
 • Participeren in ontwikkelingen rond de wet op Private Kwaliteitsborging (PKB)
 • Pro-actieve deelname in diverse commissies en netwerken, NPW, ISSO, KNVvK, COV.
 • Bijwonen van commissievergaderingen en het uitoefenen van invloed op het internationale, Europese en nationale normproces. De NVKL is lid van de commissie koelinstallaties en warmtepompen, de commissie klimaatbeheersing in gebouwen, de subcommissie EPD (Energy Performance Directives) en de beleidscommissie machinebouw.
 • Bijdrage aan FME cluster Gebouwde Omgeving.
 • Initiëren van de gezamenlijke lobby voor een handhaving gebouwendatabase met onder andere FME, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en andere brancheorganisaties.
 • Het innemen van een leidende rol in AREA, de Europese koepelorganisatie voor installateursverenigingen. Gezien het feit dat alle regelgeving wordt ontwikkeld in Brussel is dit zeer belangrijk voor de NVKL. Doel: sturing geven aan AREA, vroeg in kunnen grijpen in wetgevingsproces, creëren van Level Playing Field binnen de EU en daarbuiten.

Downloads & producten

De NVKL heeft een aantal tools ontwikkeld die voor alle leden te gebruiken zijn. Klik hier voor het volledige overzicht.

Vind een NVKL-lid

Op zoek naar een erkend installateur of leverancier? Zoek per categorie of bij u in de buurt. Ga naar onze bedrijvengids.