Artikelen door Elsa Van der Zwan

Wetswijziging Regeling f-gassen en BRL100 en 200

Per 1 juli 2017 treden twee wijzigingen in werking in de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen. De wijzigingsregeling is gepubliceerd in de Staatscourant (2017, nr. 31757). De eerste wijziging is, zoals door de NVKL als eerder aangekondigd, de verwijzing naar nieuwe versies van de BRL100 (1.2) en de BRL200. De tweede wijziging betreft verder […]

Meer koeltechniek in het VMBO!

Tot voor een paar jaar geleden werd er in het VMBO nergens aandacht gegeven aan koeltechniek. Om jongeren toch kennis te laten maken met ons vak is er op initiatief van de NVKL speciaal lesmateriaal gemaakt, compleet met docententraining. Na een paar jaar zijn er al meer dan 50 VMBO scholen die koeltechniek in hun […]

Doet u mee met de installateursbenchmark?

Door deel te nemen aan de NVKL benchmark brengt u in kaart hoe goed uw bedrijf draait. U ziet ook waar er winst te behalen is als u op bepaalde punten minder scoort ten opzichte van het gemiddelde. Alle installateurs binnen de NVKL kunnen, uiteraard anoniem, aan dit vergelijkend onderzoek meedoen. De vragenlijst van de […]

Alle geslaagden: gefeliciteerd!

Allereerst willen wij alle geslaagden namens alle medewerkers van Opleidingscentrum GO° feliciteren met het succesvol afronden van hun BBL-opleiding! Om dit te vieren organiseert GO° weer een diploma-uitreiking waarbij de geslaagde leerlingen met hun leerbedrijf van harte welkom zijn. De feestelijke diploma-uitreiking vindt dit jaar plaats in de dierentuin Burgers’ Zoo in Arnhem. Om het […]

Kwartaalmonitor Groothandel

Onlangs is de nieuwe kwartaalmonitor Groothandel van het CBS gepubliceerd. De groothandel is in 2017 voortvarend van start gegaan. Met een omzetgroei van 12 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar kende de groothandel voor het eerst in vijf jaar dubbele groeicijfers. Alle sectoren droegen bij aan deze groei, waarbij de grondstoffensector verreweg de […]

Cao akkoord is goedgekeurd

Eerder bent u al geïnformeerd over het akkoord dat werkgevers en werknemers in de Metaal & Techniek hebben gesloten. De cao voor het Technisch Installatiebedrijf is een van de cao’s die onder de Metaal & Techniek vallen. Inmiddels hebben alle werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder ook de NVKL, het akkoord goedgekeurd. Op dit moment worden de […]

Proces herziening EPBD

Om invulling te geven aan het klimaatakkoord van Parijs heeft de Europese Commissie het initiatief genomen om de Richtlijn Energie Prestaties Gebouwen (EPBD) te herzien. Het proces van herziening, lees aanscherping, is in volle gang. Momenteel valt de herziening van de EPBD nog onder voorzitterschap van Malta per 1 juli 2017 neemt Estland het stokje […]

PMO: verzuim voorkomen met preventief medisch onderzoek

Weet u als werkgever waar uw werknemers energie van krijgen? Hoe fit en gezond zij zijn? Welk deel van uw mensen veel stress op het werk ervaart en hoeveel er tegen een burn-out aanzitten? Bij veel bedrijven – en ook bij veel werknemers zélf – wordt ‘gezondheid’ pas een topic als er iets aan de […]

PMO: een gezond bedrijf én voldoen aan uw wettelijke verplichting

Wist u dat iedere werkgever verplicht is zijn werknemers een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden? Met een PMO krijgen u en uw mensen inzicht in hun fysieke en mentale gezondheid in combinatie met werk en leefstijl. En adviezen om dit te verbeteren. U als werkgever ontvangt een rapport met advies om de gezondheidsrisico’s […]

AREA ledenvergadering in Amsterdam

De algemene ledenvergadering van onze Europese koepelorganisatie AREA wordt op 2-3 juni aanstaande gehouden in Amsterdam. De NVKL is de gastheer voor deze bijeenkomst waaraan 23 branche-organisaties uit 20 landen deelnemen. Naast de bekende organisatorische en financiële onderwerpen die tijdens dergelijke ledenvergaderingen aan de orde komen staan ook de volgende speerpunten op de agenda: Certificering-training […]