10 november 2022 1 min

Sinds 1 januari 2022 is het volgens de F-gassenverordening verboden om commerciële koelinstallaties met een koelvermogen groter dan 40 kW nieuw op de markt te brengen, als het gebruikte koudemiddel een GWP > 150 heeft.
‘nieuw op de markt brengen’
Het was alleen niet duidelijk wat ‘nieuw op de markt brengen’ precies betekent. De Europese Commissie vond dat het vervangen van welk component dan ook al moest worden gezien als nieuw op de markt brengen. NVKL heeft toen bij onze overheid neergelegd dat dit geen werkbare definitie voor onze leden is. Onderhoud is onderhoud en dat is heel iets anders dan een nieuwe installatie bouwen. Als compromis is er toen een tijdelijke interpretatie opgesteld, omdat de lidstaten het niet eens werden. In het kort: Als het gaat om werkzaamheden ten behoeve van de werking van het systeem zoals ontworpen, dan is het onderhoud. In andere gevallen werd het gezien als “nieuw op de markt brengen”.
Overeenstemming
Er is nu een overeenstemming bereikt tussen de lidstaten, volgens de lijn die al in Denemarken wordt gehanteerd. Dat betekent de volgende criteria om het toe te staan bij vervanging van grote onderdelen, en het dus onder onderhoud te laten vallen: (1) geen uitbreiding koudemiddel, (2) geen uitbreiding koelcapaciteit, (3) geen ander type koudemiddel.

Dit wordt ook geplaatst op de site van Rijkswaterstaat.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?