1 april 2021 1 min

Werkgevers krijgen financiële ondersteuning om werknemers zonder klachten preventief te kunnen testen om zo de werkomgeving veiliger te maken. Het kabinet heeft hiervoor een tijdelijke regeling in het leven geroepen voor bedrijven waar thuiswerken niet mogelijk is. Voor de uitvoering van die regeling is een bedrag van 250 miljoen euro beschikbaar.

Werkgevers die hun medewerkers preventief willen laten testen, krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het advies om dit twee keer per week te doen. De regeling vergoedt alleen antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. De looptijd is van nu tot 31 mei 2021, met een mogelijkheid tot een maand verlenging. Arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen kunnen zich voor de regeling aanmelden. Zij voeren vervolgens op aanvraag van de werkgevers de testen uit en ontvangen per test een tegemoetkoming van 20 euro (exclusief btw).

De regeling is uitsluitend gericht op bedrijven waar mensen vanwege de aard van de werkzaamheden niet thuis kunnen werken en waar het in de werksituatie moeilijk is de 1,5 meter afstand te handhaven.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?