22 januari 2021 1 min

NVKL is verheugd dat het kabinet het steunpakket voor ondernemers fors uitbreidt na de recente aanscherpingen van de lockdown. De regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt flink geïntensiveerd; het vergoedingspercentage gaat naar 85%. Ook de loonsteun (NOW) gaat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 naar 85%.
Betere toegang tot TVL
De ondernemersorganisaties hebben tot op het laatste moment voor de persconferentie intensief gesproken en onderhandeld met het kabinet. Ze zien veel van hun wensen in het aangepaste steunpakket terug. Zo krijgen ook grotere mkb-bedrijven en juist heel kleine beter toegang tot de regeling tegemoetkoming vaste lasten. En voor kleine bedrijven is het goed nieuws dat het minimumbedrag verdubbelt naar 1.500 euro en ook mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers komen voor de TVL in aanmerking. Verder gaat het maximumbedrag van de TVL flink omhoog  (90.000 euro voor drie maanden naar 330.000 euro) en wordt de voorraadvergoeding voor winkeliers substantieel verhoogd.
Belangrijke verbeteringen 1e en 2e kwartaal 2021
TVL:

subsidiepercentage naar 85% bij elk omzetverlies vanaf 30%
grens van 250 medewerkers en 50 mln. jaaromzet losgelaten, zodat ook grotere mkb-bedrijven in
aanmerking komen voor TVL
maximale vergoeding van 90.000 naar 330.000 euro voor drie maanden
minimale bedrag van 750 euro naar 1.500 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen
drempel van 3.000 naar 2.000 euro

NOW – loonsteun:

vergoedingspercentage loonkosten van 80 naar 85% in eerste en tweede kwartaal

Detailhandel:

voorraadvergoeding van 5,6 naar 21% (met inbegrip met compensatie 4e kwartaal)

TOZO: o.a. voorgenomen vermogenstoets per 1 april geschrapt

R&D-pakket voor industrie met grote vraaguitval

Regeling voor steun eigen vermogen in de maak

Diverse fiscale maatregelen (reiskosten, werkkosten, etc)

Alle maatregelen kunt u hier terugvinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?