4 september 2020 1 min

In het vervolg op de eerste twee COVID-19 enquêtes die FME heeft uitgezet is er vorige week ook een derde uitvraag geweest. Dit om de gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk in beeld te brengen. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Opvallend is dat slechts 18% van de 70 NVKL respondenten binnen 12 maanden liquiditeitsproblemen verwacht. 51% van de ondernemers verwacht dat het dieptepunt in Q2 2020 is geweest en meer dan de helft verwacht in 2021 geen omzetdaling.
Download de resultaten

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?