26 augustus 2020 1 min

Het kabinet gaat nog tot ver in 2021 miljarden uitgeven voor een nieuw noodpakket in de coronacrisis. Wel komen er straks minder bedrijven voor steun in aanmerking en worden de vergoedingen stap voor stap minder royaal, zo melden Haagse bronnen.

Het kabinet is dicht bij overeenstemming over het noodpakket 3.0, dat op 1 oktober ingaat en mogelijk volgende week al wordt gepresenteerd. Het derde pakket wordt verlengd tot aan de zomer van volgend jaar en heeft daarmee een veel langere looptijd dan de twee voorgangers. Zo weten getroffen bedrijven langer waar ze op kunnen rekenen, is de gedachte.

Tegelijkertijd zet het kabinet stappen om zowel de hoogte van de vergoedingen als de doelgroep te beperken. Op die manier krijgen vooral bedrijven steun die echt nog niet zonder overheidssteun kunnen, zoals in de horeca, evenementenbranche en cultuursector.

Aanpassing NOW

De belangrijkste aanpassing betreft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Nu is het nog zo dat de overheid tot 90 procent van de salarissen in getroffen ondernemingen betaalt die minimaal 20 procent omzetverlies lijden. Vanaf 1 oktober komen alleen bedrijven met 30 procent omzetverlies nog voor NOW in aanmerking.

Daarnaast wordt het deel van de loonsom dat de overheid voor zijn rekening neemt afgebouwd. In de plannen die tot dusver op tafel hebben gelegen gebeurt dat stapsgewijs, van 90 procent, naar achtereenvolgens 80, 70 en 60 procent. Ook krijgen bedrijven meer ruimte om overtollig personeel te ontslaan. Daarbij heeft het volledig schrappen van de veelbesproken korting – ook wel bekend als de ‘ontslagboete’ – volgens betrokkenen de voorkeur. In het tweede pakket werd de korting nog als stok achter de deur voor grotere bedrijven behouden.

Tozo en TVL voortgezet

Ook de andere twee reddingsboeien uit het vorige pakket keren in het derde pakket terug. Zo blijft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) overeind voor zzp’ers en andere zelfstandigen die door de coronacrisis minder verdienen dan bijstandsniveau. Bedrijven die te weinig omzet draaien om hun vaste lasten te kunnen betalen kunnen daarnaast een beroep blijven doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Wel worden de spelregels op detailniveau aangepast, om fraude tegen te gaan.

Bron: AD 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?