25 augustus 2020 2 min

Minister Slob van OCW heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen ingesteld. De leden van het team gaan scholen helpen om minimaal te voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor ventilatie en daarmee zorgen voor veilige ventilatiesystemen. Doekle Terpstra wordt voorzitter van de commissie.

Controle vóór 1 oktober
Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) gaat schoolbesturen ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de ventilatie waar nodig op orde te krijgen. Doel is dat alle scholen op 1 oktober hun ventilatie hebben gecontroleerd en dat ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD als de ventilatie niet goed genoeg blijkt. De GGD geeft advies over de maatregelen die de school vervolgens moet nemen.
Expertise van installatiebranche inzetten
Daarnaast gaat het LCVS lokale samenwerking en oplossingen stimuleren en zorgen voor een landelijk beeld over de voortgang. Het LCVS springt bij om te zorgen voor uitwisseling van expertise. Techniek Nederland stelt daarvoor de technische kennis van leden en experts ter beschikking. Over het landelijk beeld wordt tussentijds gerapporteerd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naast voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland zal Leon Meijer namens de VNG deelnemen aan het LCVS. Ook de sectorraden en GGD-GHOR nemen zitting in de commissie.
Rol van aerogene verspreiding is onduidelijk
Minister Slob benadrukt net zoals het RIVM dat het op dit moment onduidelijk is of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus, dat ventilatiesystemen geen rol lijken te hebben gespeeld in de pandemie en dat er geen reden is het huidige beleid aan te passen. Als het gaat om mogelijke maatregelen verwijst het RIVM naar de bestaande wettelijke eisen in het Bouwbesluit.
Praktische Handreiking PO-Raad en VO-Raad
Schoolbesturen die twijfelen of het aanwezige ventilatiesysteem aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet kunnen voor informatie en advies terecht bij de PO-Raad en de VO-raad. Deze raden hebben inmiddels een met het RIVM-afgestemde praktische handreiking online gezet.
Nationaal loket en informatiepunt op weeropschool.nl
Scholen kunnen straks alle informatie over ventilatie op scholen vinden op de website weeropschool.nl die hiervoor wordt uitgebreid. Op deze website is op korte termijn ook een loket voor vragen te vinden. De experts die de vragen beantwoorden worden geleverd door de leden van het LVCS. Ook alle beschikbare informatie over ventilatie zal op de website worden gedeeld.

Lees hier de Kamerbrief van minister Slob.

Bron: Techniek Nederland

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?