16 juli 2020 2 min

In mei informeerden we ketenpartijen in de technische installatiebranche over de impact van COVID-19 op de productie- en leveringsketen. Intussen is het beeld verbeterd en geven we als branche- en ondernemersvereniging een update. Dit op basis van de recente enquêteresultaten van FME en aangesloten branches, uitgevraagd in de periode tussen 29 mei en 5 juni.

Belemmeringen vanwege productiebeperking
In belangrijke producerende en toeleverende landen als (Noord-)Italië en Spanje zijn de grootschalige lockdowns al enige tijd opgeheven. Nadat lockdowns in China en andere Aziatische industriële sectoren stap voor stap zijn opgeven, zijn ook Europese fabrieken in praktisch alle gevallen weer open. Hiermee is ook de levering van gehele systemen en/of componenten of halffabricaten richting de Nederlandse markt weer op gang gekomen. Hier dreigden tekorten te ontstaan, maar dit is mede vanwege reeds aanwezige voorraad in de leveringsketen en tijdige versoepelingen niet gebeurd.

Belemmeringen in de leveringsketen
Naast de productiebeperking heeft COVID-19 impact op de leveringsketen. Denk daarbij aan extra controles aan de grens of in havens, beperkte beschikbaarheid van luchtvracht en andere logistieke uitdagingen. We zien dat voor bepaalde systemen of componenten leveringstijden nog hoger zijn dan normaal. Het is echter lastig in te schatten hoe groot het effect van COVID-19 hierop is, omdat ook buiten COVID-19 leveringstijden een bekend issue zijn.

Verschil tussen sectoren neemt af
Waar we in een eerdere update per sub sector een update gaven, zien we nu dat verschillen tussen bijvoorbeeld de elektrotechnische installaties, verlichting, verwarmingsinstallaties, koelsystemen en ventilatiesystemen afnemen. Dit heeft ermee te maken dat bepaalde productie- en leveringsketens sterk vervlochten zijn met landen waar de effecten van COVID-19 groot waren, zoals Noord-Italië en Spanje voor klimaatinstallaties.

Alternatieven beschikbaar
We constateren dat er geen voorbeelden meer zijn te zien van bepaalde systemen of componenten die helemaal niet te leveren zijn. Mocht de leveringstijd van een bepaald systeem of component te lang zijn, dan zijn er alternatieven beschikbaar.

Groeiende vraag aircosystemen
Sinds de eerste maanden van dit jaar is een substantiële toename in de vraag naar aircosystemen zichtbaar. Mede door het tijdelijk stilvallen van productie in een aantal landen is door importeurs gezocht naar alternatieven. Hierdoor is er nu meer aanbod op de markt waarvan niet zeker is dat die voldoet aan de eisen die er in de Europese Unie (EU) aan dit soort systemen worden gesteld. Installatiebedrijven worden geadviseerd de EU conformiteit van producten die zij nog niet kennen, en die door partijen die zij niet kennen worden aangeboden, gedegen te (laten) controleren.

Vooruitzicht
We zien momenteel in Europa na Azië een duidelijke versoepeling. We moeten hierbij een slag houden vanwege lokale aanscherping van maatregelen bij een lokale opleving van het virus. Of er in het najaar een tweede golf inclusief aanscherping van maatregelen zal plaatsvinden, is natuurlijk ontzettend moeilijk in te schatten. Wel verwachten we dat productie- en leveringsketens beter voorbereid zijn. In regio’s buiten Europa en Azië – waaronder de Verenigde Staten – zijn ontwikkelingen zorgwekkend en kan dit effect hebben op de leveringszekerheid in onze sector.

Zorgen projectenpijplijn
De uitkomsten van de enquête laten zien dat beschikbaarheid van materialen en systemen niet de belemmering in de markt is, maar dat er grote zorgen zijn over uitvallende vraag. Dit zien we terug in de omzetverwachtingen in Q3 en Q4 van dit jaar.

Ervaar jij belemmeringen?
Als branche- en ondernemersverenigingen monitoren we leveringszekerheid nauwlettend. Signalen uit de markt helpen hierbij. Ervaar jij dus een belemmering of wil jij een ervaring delen? Laat het ons dan weten!

Monitoring van de productie- en leveringsketen is een gezamenlijke inzet van FME, Techniek Nederland, NVKL, Fedet, Nederlandse Verwarmingsindustrie, VLA en VLR.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?