3 juli 2020 1 min

Sinds 1 juli is het weer toegestaan om samen naar het werk te reizen. Daarnaast is het weer mogelijk om alle werkzaamheden uit te voeren bij kwetsbare bewoners. Ook niet-dringende werkzaamheden kunnen dus weer opgepakt worden. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de nieuwste versie van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’.

Voorwaarden voor samen reizen
Sinds 1 juli is samen reizen in de bedrijfsbus weer toegestaan, maar er gelden wél voorwaarden:

Samen reizen moet gebeuren volgens een reserveringssysteem. Zo’n systeem werkt alleen met een centrale planning van het samen reizen. Niet-ingeplande collega’s mogen niet mee. Het reserveringssysteem is nodig om bij een eventuele besmetting de contacten van de werknemers te kunnen nagaan;
Bij het instappen moet een gezondheidscheck plaatsvinden. Bij (milde) verkoudheidsklachten mag u niet samen met collega’s reizen. Wie klachten heeft, moet thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn;
Alle inzittenden moeten een niet-medisch mondmasker dragen.

Alle werkzaamheden bij kwetsbare groepen zijn weer toegestaan
Bij mensen die tot de kwetsbare groepen behoren was het tot nu toe alleen toegestaan om noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Sinds 26 juni mogen alle werkzaamheden bij deze groep weer plaatsvinden. De bewoners bij wie u thuis werkzaamheden uitvoert, moeten daar wel uitdrukkelijk toestemming voor geven. Onder kwetsbare groepen verstaan we ouderen en mensen met onderliggende medische problemen.

Andere belangrijke wijzigingen in het protocol ‘Samen veilig doorwerken’:

De criteria voor thuisblijven in verband met klachten zijn aangepast. Coronatests zijn inmiddels ruim beschikbaar en aanbevolen voor mensen met verkoudheidsklachten;
Het advies voor ventilatie in de auto is aangepast om gezondheidsschade door extreme luchtstroming te voorkomen;
Overmatig gebruik van desinfecterende middelen is schadelijk voor de huid. Waar mogelijk is het beter om met water en zeep de handen te wassen. Veel desinfecterende middelen bevatten ethanol (‘alcohol denat.’). Dat is een stof die op de lijst van kankerverwekkende stoffen en processen van de Inspectie SZW staat. Ethanol mag op de werkvloer alleen gebruikt worden als er geen alternatief mogelijk is;
Zzp’ers en andere personen zonder eigen bedrijfsarts kunnen gebruikmaken van de bedrijfsartsen van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

Download de nieuwste versie van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?