11 juni 2020 1 min

Periodiek monitort FME samen met haar aangesloten branches – waaronder NVKL – de stand van zaken in de gebouwde omgeving via enquêtes en ledencontact. Hieruit komt naar voren dat problemen in de productie- en leveringsketen van technische installaties steeds minder worden, maar dat technologische bedrijven zich zorgen maken over de projectenpijplijn in de bouw- en installatiesector.

Leveringszekerheid verbetert vanwege versoepeling lockdowns
De leveringszekerheid van technische installaties is de afgelopen periode verbetert. Er waren zorgen vanwege lockdowns in belangrijke toeleverende landen als Italië en Spanje en belemmeringen rondom transport en grensovergangen. Nu maatregelen in praktisch alle Europese landen worden versoepeld zien we dat de productie- en leveringsketen weer normaliseert. Internationaal transport kent nog wel vertraging, bijvoorbeeld vanwege extra controles. Kortom, de stagnatie in de brede bouwsector is niet het gevolg van tekort aan materialen en componenten.
Projectenpijplijn
Uit de FME-enquête, uitgesplitst naar bedrijven actief in de gebouwde omgeving, verwachten ondernemers een forse dip in de kwartalen 3 en 4. De bouw- en installatiebranche is een laatcyclische markt, wat betekent dat de klap na een economische dip later komt. Met andere woorden, lopende projecten lopen door, maar nieuwe investeringen en ontwikkelingen worden uit- of afgesteld. We zien de projectenpijplijn over de brede linie teruglopen. Dit vanwege terugval in publieke aanbestedingen, maar ook vertraging in vergunningsverleningstrajecten. Dit komt bovenop uit- of afstel van private investeringen in bijvoorbeeld kantoren, appartement en hotels.
Stimuleren van de markt
Deze dalende vraag wordt ook geconstateerd na uitgebreide ledenenquête door de bouwmaterialenindustrie (NVTB). FME spant zich samen met partners in door voorstellen te doen waardoor bedrijven de financiële klappen beter kunnen opvangen of waardoor de markt gestimuleerd wordt. Dat laatste kan bijvoorbeeld door overheidsopdrachten naar voren te halen.

Wil je meer informatie over ons beeld van de leveringszekerheid of marktontwikkelingen? Mail dan naar gebouwdeomgeving@fme.nl.

Monitoring van de productie- en leveringsketen alsmede marktontwikkelingen in de gebouwde omgeving is een gezamenlijk inspanning van FME met branches Fedet, Nederlandse Verwarmingsindustrie, VLA, NVKL en VLR. Dit in samenwerking met partijen als Techniek Nederland en de NVTB.
Meer informatie

Goed nieuws over de levering van apparatuur en materialen (Techniek Nederland)
Zeer zware klappen technologische industrie op komst (FME)
Bouwmaterialenindustrie signaleert daling vraag (NVTB)

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?