29 mei 2020 1 min

Ook voor mbo-opleiders en mbo-studenten heeft de coronacrisis grote gevolgen. Er is vanuit de opleiders hard gewerkt om het leerproces van studenten in deze periode online toch voort te zetten. Gelukkig kunnen vanaf 15 juni praktijklessen weer volgens RIVM richtlijnen opgepakt worden. Ook het afnemen van praktijkexamens (de proeve van bekwaamheid) is een uitdaging. NVKL onderhoudt contacten met de scholen. Tevens is versneld een project opgezet waarbij het lesmateriaal voor de mbo niveau 2 opleiding monteur koude- en klimaatsystemen wordt omgezet naar ongeveer 25 e-learning modules. Met inzet van een groep inhoudsdeskundigen (o.a. Opleidingscentrum GO˚) en een klankbordgroep (ROC vertegenwoordigers) wordt hier, onder leiding van onze lesmaterialenmaker Acole Productions, in de komende maanden hard aan gewerkt. Waarmee de opleiders deze opleiding voortaan via zogeheten blended learning kunnen aanbieden (een combinatie van verschillende manier van leren, zowel digitaal als traditioneel). Praktijkonderwijs blijft natuurlijk daarnaast altijd een essentieel deel van de opleiding.

NVKL wilde in deze periode graag iets extra’s doen voor de mbo-studenten en heeft daarom op donderdag 28 mei een webinar op het gebied van warmtepompen georganiseerd. Er waren 35 aanmeldingen, en op het moment van de webinar 17 kijkers. De aanwezigen werden door onze eigen projectmanager Techniek Miranda Groot Zwaaftink geïnformeerd over de werking van warmtepompen, het gebruik van koudemiddelen, kennis van het hydraulisch inregelen van de afgifte maar ook welke certificeringen er nodig zijn om met warmtepompen te mogen werken. Via polls en de chatfunctie konden de studenten actief meedoen. Ook werden alle via de chat gestelde vragen beantwoord. De deelnemers waren positief over deze door NVKL aangeboden mogelijkheid, en gaven aan graag nog een keer op een dergelijke manier geïnformeerd te willen worden. We gaan dan ook graag in overleg met de opleiders om een geschikt onderwerp te selecteren.

Bekijk hier het webinar terug

In september starten alle opleiders graag weer met nieuwe groepen. Heeft u behoefte aan nieuwe monteurs koude- en klimaatsystemen? Neem dan contact op met uw opleider en ga in het najaar van start met een BBL-student! Meer weten over opleiden via het middelbaar beroepsonderwijs, klik hier.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?