25 mei 2020 5 min

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

 Q: Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?

 De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt voor de periode vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Q: Waaruit bestaat de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.
Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.
Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 per drie maanden.
Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.
De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op rvo.nl.

Q: Voor wie is de Tegemoetkoming Vaste Lasten bedoeld?

De regeling is specifiek gericht op mkb ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Ondernemers die voor de TOGS regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Q: Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen?

U kunt de tegemoetkoming vanaf medio juni 2020 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Houd hiervoor deze website en www.rvo.nl in de gaten. De TVL geldt voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Q: Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Q: Kan ik de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) nog steeds aanvragen?

Ja, dat kan. De TOGS loopt tot en met 15 juni 2020. U kunt tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen.

Q: Ik heb al gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Kan ik ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?

Ja, dat kan. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Q: Kan ik naast de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

Ja, dat kan. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt bij de NOW regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt u opgeteld meer subsidie. De details van regeling worden nog verder uitgewerkt en binnenkort bekend gemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Q: Is deze regeling ook voor strandtenten, horeca, kermissen en evenementen?

Ja. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Q: Is deze regeling ook voor sauna’s, wellnesscentra en sportscholen?

Ja. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Q: Is deze regeling ook voor organisaties met een horecafunctie (hotel, commerciële sportkantine, museum of winkel met een horeca gelegenheid)?

Ja. Deze organisaties staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De organisatie moet wel meer dan 30% omzet hebben verloren. Het gaat om de omzet van de hele organisatie, niet alleen voor het horecagedeelte.
SBI-codes
 Q: Waar vind ik mijn SBI-code? 

Als u een onderneming inschrijft in het handelsregister van de KvK, krijgt u een SBI-code (Standaard BedrijfsIndeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van het bedrijf. Onder welke SBI-code uw bedrijf valt, staat op uw uittreksel. Via de app van het Handelsregister kunt u uw gegevens inzien, waaronder uw SBI-code. Op de website van KvK staat de hele lijst met SBI-codes en wat ze betekenen: www.kvk.nl/overzicht-standaard-bedrijfsindeling/

Q: Waarom wordt gewerkt met SBI codes? 

Als u een onderneming inschrijft bij KVK, krijgt u een SBI-code (Standaard BedrijfsIndeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van uw bedrijf.

De beschrijving geeft de meest adequate en complete indeling van sectoren of bedrijfsactiviteiten.

Ondernemingen en rechtspersonen moeten een korte aanduiding van hun activiteit(en) opgeven. De Kamer van Koophandel koppelt deze activiteit aan één of meer SBI-code(s). Meestal gaat het om een SBI-code voor de hoofdactiviteit en voor nevenactiviteit(en). Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) beheert de tabel met SBI-codes en -omschrijvingen en gebruikt de tabel voor statistische inzichten.

De korte aanduiding van de bedrijfsactiviteit(en) bestaat uit de door de onderneming opgegeven omschrijving van de activiteiten en de door KVK toegekende SBI-code (met bijbehorende standaardtekst van het CBS). Als de activiteiten van een bedrijf wijzigen, moet de ondernemer dit zelf doorgeven bij KVK.

Het kan soms voorkomen dat de SBI-code niet helemaal aansluit bij de activiteiten van de onderneming. Dit komt omdat er niet voor elk bedrijf een precies passende code is. In dat geval wordt de onderneming geplaatst bij een overkoepelende SBI-code. In overleg met de ondernemer wordt dan besloten welke SBI-code het meest toepasselijk is.

Als een onderneming een wijziging doorgeeft, dan past KVK de omschrijving van de bedrijfsactiviteit aan en waar nodig een of meerdere SBI-codes. De omschrijving van de bedrijfsactiviteit is het authentieke gegeven in het Handelsregister. De SBI-code is hier een afgeleide van.

Q: Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?

Indien u vindt dat de code waaronder u nu geregistreerd staat, niet overeenkomt met de activiteiten van uw onderneming, meldt u dit dan bij RVO via het formulier Melding niet aansluitende SBI-code Selectie voor regelingen gebeurt op dit moment op basis van de hoofdactiviteit en nevenactiviteiten.

Bron: Rijksoverheid

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?