25 mei 2020 1 min

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. De verlengde NOW-regeling (de 2.0 versie) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige regeling, maar bevat ook wijzigingen.

De NOW-regeling is bedoeld om bedrijven, die te maken hebben met omzetverlies, financieel tegemoet te komen. Hierdoor kunnen bedrijven hun medewerkers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Aanpassingen 

Zie hieronder de aanpassingen ten opzichte van aan de bestaande NOW-regeling. Deze gelden vanaf 1 juni 2020, ten behoeve van NOW 2.0. Voor de rest blijft de bestaande NOW-regeling in tact.

De referentiemaand voor de loonsom in de verlengde NOW-regeling (2.0) wordt maart 2020.
De opslag voor werkgeverslasten wordt voor de aanvragen vanaf 1 juni verhoogd van 30% naar 40%.
Alle bedrijven die gebruik maken van de NOW 2.0 mogen over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
Een bedrijf of groep van bedrijven die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun medewerkers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW, de inspanningsverplichting van de werkgever is dat – als flankerend beleid – wel.
De ontslagboete van 50% over de loonsom van wegens bedrijfseconomische reden via het UWV-werkbedrijf ontslagen werknemers vervalt.
Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag.

Zodra de definitieve regeling gepubliceerd is, informeren we jullie hierover.

Bekijk de vernieuwde FAQ van FME

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?