5 mei 2020 1 min

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 1 mei de tweede wijziging van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Het gaat om de uitwerking van de reeds eerder aangekondigde wijziging van de concernregeling. Ook zijn er drie nieuwe wijzigingen doorgevoerd.
Lees het bericht en download de brief en de wijzigingen

FAQ over de NOW-regeling
Op basis hiervan is één FAQ aangepast (concern)

Onder welke cumulatieve voorwaarden kunnen werkmaatschappijen NOW aanvragen? (4 mei)

En zijn er 3 toegevoegd (aanvraag):

Door het indienen van een subsidieverzoek stem je automatisch in met eventuele openbaarmaking van aan het UWV bij de aanvraag verstrekte informatie. Loop je daarmee niet het risico dat bedrijfsgevoelige informatie wordt prijsgegeven? (4 mei)
Wat moet je doen als je geen Nederlands bankrekeningnummer heb? (4 mei)

Moet je de gemeente nog informeren als NOW-subsidie is aangevraagd voor medewerkers waarvoor loonkostensubsidie wordt ontvangen? (4 mei)

Bron: FME

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?