24 april 2020 1 min

Na het uitstel van de invoering van de Omgevingswet heeft minister Ollongren (BZK) per brief van 17 april 2020 aan de Tweede Kamer bekendmaakt dat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) niet op 1 januari 2021 in werking zal treden. De minister geeft in haar brief aan dat de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen later in werking treedt, omdat ook de Omgevingswet vertraagd is. Zij stelt dat de beide wetten een sterke onderlinge relatie hebben, op het vlak van wetgeving en op de wijze waarop digitale ondersteuning wordt gefaciliteerd. In het bestuursakkoord dat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is gesloten, staat dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelijktijdig is met die van de Omgevingswet.

Lees de gehele toelichting

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?