22 april 2020 1 min

Er wordt gewerkt aan één protocol voor alle kantoren. Dit protocol zal in werking treden wanneer het kabinet besluit dat thuiswerken geleidelijk kan worden uit gefaseerd. Dit is in hoge mate afhankelijk van de capaciteit van het openbaar vervoer, waar mogelijk weer een relatie ligt tot mondkapjes. Er liggen dus ingewikkelde vraagstukken ten grondslag aan dit protocol, die we met het ministerie van I&W en diverse experts op verschillende terreinen (ventilatie) zullen bespreken. Eigen protocollen voor branches die vooral in kantoren werken (zakelijke dienstverlening) zijn niet nodig, zelfs niet wenselijk. Een branchegewijze aanvulling kan wel nuttig zijn (voor activiteiten buiten kantoorwerkzaamheden). Binnenkort vindt er een webinar over protocollen 1,5 m economie plaats waarin er meer toelichting wordt gegeven. We houden u hiervan op de hoogte.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?