17 april 2020 1 min

De coronacrisis heeft grote impact op de technologische industrie als geheel, maar zeker ook op de sectoren gebouwde omgeving en energie. Juist deze sectoren zijn cruciaal om Nederland draaiende te houden. Volg gratis het webinar: Doorwerken op locatie in de gebouwde omgeving en energiesector, hoe doe je dat? Op 30 april 2020 van 15:00 tot 16:00 uur. In dit webinar praten we bedrijven bij over de gevolgen van de coronacrisis op basis van de informatie die wij nu hebben verzameld. Hierbij gaan we in op het doorwerken op locatie en hoe opdrachtgevers hiermee omgaan. Daarnaast beantwoorden we vragen en wijzen we op tools die impact kunnen verlichten.

Direct aanmelden
Programma
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

Introductie
Stand van zaken in gebouwde omgeving en energiesector
> Update stand van zaken gebouwde omgeving
> Update stand van zaken energiesector
FME-inzet in deze sectoren
> FME-inzet richting overheid en stakeholders
> Ondersteuning en informatievoorziening
Borgen van continuïteit: wat kun je doen als ondernemer?
> Wat kun je doen om continuïteit van werk te borgen?
> Welke tools zijn er beschikbaar?
> Verzamelen vragen van ondernemers
Afsluiting: de wereld na de coronacrisis
> FME-agenda coronacrisis: maatregelen voor de langere termijn

Sprekers
Dit webinar wordt gehost door:

Rik van Berkel, Clustermanager Gebouwde omgeving
Stefan Olsthoorn, Platformmanager Energy Storage NL

Tijdens het webinar verzamelen we vragen van alle deelnemers. Een aantal vragen worden live beantwoord. De rest van de antwoorden wordt schriftelijk nagezonden richting alle deelnemers.

Dit webinar wordt georganiseerd door FME en is een samenwerking met de bij FME aangesloten branches en platforms: Energy Storage NL, Fedet, NVKL, Nederlandse Verwarmingsindustrie, ENVAQUA, VLR, WCM, VLA, NVLG en IG Infrarood.

Disclaimer: In dit webinar richten we ons niet op impact van corona vanuit een juridisch of arbeidsrechtelijk perspectief. Hiervoor verwijzen we graag door naar het Meld- en informatiepunt coronavirus en bijbehorende FAQ. Ook zullen we niet in detail ingaan op het te ontwikkelen protocol ‘veilig werken in de technologische industrie’.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?