8 april 2020 1 min

Heeft u vragen die betrekking hebben op corona én techniek? Vanaf vandaag kunt u terecht bij de helpdesk van het Expertteam Corona & Techniek. De helpdesk is speciaal bedoeld voor technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen rond installaties in en om gebouwen. ISSO, OTIB | Wij Techniek, TVVL en Techniek Nederland hebben het Expertteam samengesteld.

Corona heeft impact op installaties

De coronacrisis heeft niet alleen consequenties voor het gebruik van de technische systemen, maar ook voor de plaatsing, het beheer en het onderhoud. Bovendien kunnen situaties sterk verschillen. Technische installaties in een gebouw waarin wordt gewoond of gewerkt stellen andere eisen dan in een leeg gebouw. Wat wél altijd hetzelfde is, is het uitgangspunt: de veiligheid van bewoners, gebruikers, installateurs, servicemonteurs en andere technici staat voorop.

De vraagbaak is nú bereikbaar

De technieksector heeft nu een expertteam dat de vragen van installateurs, gebouweigenaren, gebouwbeheerders, adviseurs en andere professionals direct kan beantwoorden. Het team bestaat uit specialisten uit de praktijk en de (internationale) wetenschap. Stel uw vragen via helpdesk@corona-techniek.nl

De websites beantwoorden al veel vragen

Heeft u een vraag? Kijk eerst even op de websites van FME, NVKL en ook op die van Techniek Nederland, OTIB | Wij Techniek. Daar vindt u nu of binnenkort een lijst met veelgestelde vragen. U vindt er ook aanvullende informatie over het beheer van luchtbehandelingsinstallaties en sanitaire installaties. Plus aanbevelingen van REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties.

Vragen over veilig werken?

Techniek Nederland heeft samen met Bouwend Nederland en de Rijksoverheid het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ opgesteld. Daarmee weten u, uw medewerkers én uw opdrachtgevers hoe het werk in tijden van corona op een verantwoorde manier kan doorgaan. U kunt uw vragen stellen over veilig werken via info@helpdeskcorona-bt.nl. De helpdesk is ook bereikbaar via telefoon, website en chat.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?