6 april 2020 3 min

Ook de KvK wil een zo goed mogelijk beeld krijgen van de grote impact van de coronacrisis om te zien wat de overheidsmaatregelen betekenen voor ondernemers. De eerste Flitspeiling is gehouden van 26 tot en met 30 maart 2020. De resultaten vindt u hier:

De overheidsregelingen TOGS (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) en Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) worden door de grootste groep ondernemers als meest relevant genoemd. Er is een verdeeld beeld over de duidelijkheid van de informatie van overheidsregelingen. Zelfstandigen en micro-mkb’ers geven relatief vaker aan al in financiële moeilijkheden te zitten dan grotere bedrijven. De impact van het coronavirus is het grootst op reguliere werkzaamheden van kleinere bedrijven. Dat blijkt uit de KVK Flitspeiling onder ruim 10.000 ondernemers die in de periode van 26 tot en met 30 maart 2020.

De Flitspeiling is een continue meting van een beperkt aantal vragen om zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en hoe ondernemers aankijken tegen de steunmaatregelen van de Rijksoverheid. De peiling is in te vullen door bezoekers van KVK.nl/corona en door ondernemers die per nieuwsbrief zijn uitgenodigd door KVK of andere partijen. De deelnemers aan het onderzoek zijn dan ook een specifieke doelgroep met voornamelijk ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis, zij zullen namelijk sneller de KVK.nl/corona bezoeken.

Voor grotere bedrijven (vanaf 10 werkzame personen) ligt het moment dat zij verwachten in financiële moeilijkheden te komen, iets verder in de toekomst. In de horeca en persoonlijke dienstverlening is vaker sprake van financiële moeilijkheden op korte termijn en 4 op de 10 ondernemers zitten momenteel al in financiële moeilijkheden.

TOGS en Tozo meest relevant

In de peiling is gevraagd naar de waardering van de ondernemers voor de verschillende regelingen in het noodpakket voor economie en banen. Met name de zelfstandigen vinden de TOGS en de Tozo de meest relevante regelingen (circa de helft van de respondenten). TOGS wordt met name door respondenten uit het micro-mkb (2 tot en met 9 werkzame personen) en door ondernemers uit de horeca en persoonlijke dienstverlening als meest relevant aangemerkt. Bijna vier op de tien ondernemers vinden de mogelijkheid van het uitstel van betalen van belasting relevant en een kwart zegt dat over de regeling NOW (Overbrugging behoud werkgelegenheid). Op regelingen als de verruiming van de BMKB (Borgstelling MKB-kredieten), GO (Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering) en de rentekorting voor kleine ondernemers op microkredieten door Qredits zal naar verwachting een veel kleinere groep ondernemers een beroep doen. Dat is ook logisch, aangezien deze regelingen meer gericht zijn op een specifieke doelgroep.

Verdeeld beeld

Ongeveer een kwart van de ondernemers vindt de informatie over overheidsregelingen (zeer) duidelijk, meer dan een derde vindt de informatie (zeer) onduidelijk en een ander derde deel is neutraal. Uit de toelichtingen van ondernemers blijkt dat de onduidelijkheid veelal samenhangt met: veranderende informatie, gebrek aan overzicht, onduidelijkheid over de voorwaarden om in aanmerking te komen (SBI-code) etc. Ondernemers die aangeven de informatie duidelijk te vinden, merken daarbij op dat het wel lang duurt, dat actie nodig is en dat er veel informatie op ondernemers wordt afgevuurd.

Grote impact

Meer dan de helft van de zelfstandigen geeft aan dat de reguliere werkzaamheden momenteel helemaal niet doorgaan en bij micro-mkb’ers is dat iets minder dan de helft. Een grote impact is ook zichtbaar in de persoonlijke dienstverlening, horeca en cultuur sport en recreatie; het merendeel van de ondernemers uit deze sectoren geeft aan dat de reguliere werkzaamheden op dit moment helemaal geen doorgang kunnen vinden.

KVK Flitspeiling

De Flitspeiling is een continue meting op basis van vijf à zes vragen, die ondernemers kunnen invullen op www.kvk.nl/corona. In de Flitspeiling zijn ondernemers oververtegenwoordigd die geraakt worden door de coronacrisis, zij zullen sneller de KVK.nl/corona bezoeken. De resultaten van het onderzoek hebben betrekking op deze specifieke doelgroep en gelden niet voor de totale Nederlandse ondernemerspopulatie. Een profiel van de respondenten is opgenomen in paragraaf 1.5 van het rapport. De peiling werd gehouden van 26 tot en met 30 maart 2020. Ruim tienduizend ondernemers deden aan de peiling mee. De KVK-Flitspeiling wordt wekelijks gepubliceerd.

Rapportage KVK Flitspeiling meting 1 over de periode 26 t/m 30 maart 2020

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?