3 april 2020 2 min

Onlangs attendeerden wij u op de SLIM-regeling voor het MKB. Graag informeren wij u over de mogelijkheden van deze regeling in deze coronatijden.

Het virus COVID-19 heeft veel invloed op het dagelijkse leven van mensen én zeker ook op ondernemers. Vanuit de rijksoverheid zijn verschillende maatregelen genomen om werknemers, bedrijven en zzp’ers tegemoet te komen. Daarnaast zijn er verschillende regelingen die al vóór het virus in werking waren getreden. Zoals de SLIM-subsidie. Deze subsidie is bedoeld om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. In dit bericht gaan we in op de vraag hoe deze regeling interessant kan zijn voor jou als ondernemer in deze tijd.

Wat en voor wie is de SLIM-subsidie?

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. Hiervoor is jaarlijks ruim 49 miljoen beschikbaar. Mkb-ondernemers kunnen alleen of in samenwerkingsverband subsidie ontvangen. Ook is een specifiek deel van het bedrag beschikbaar voor de grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. In een samenwerkingsverband dienen ten minste twee mkb-ondernemers deel te nemen, eventueel aangevuld met bijvoorbeeld een branchevereniging of onderwijsinstelling.

De regeling kent drie aanvraagtijdvakken. In maart konden individuele mkb-ondernemers een aanvraag indienen. In september opent een tweede aanvraagtijdvak voor mkb-ondernemers. Van april tot en met juni kunnen samenwerkingsverbanden én de grootbedrijven uit de drie sectoren hun aanvraag indienen.

Waarom juist nu interessant?

Het aanvraagtijdvak voor samenwerkingsverbanden en de grootbedrijven in de drie sectoren is  1 april geopend en loopt tot en met 30 juni. Ondanks dat je als ondernemer in deze tijd waarschijnlijk veel aan je hoofd hebt, kan deze subsidie je misschien ook ondersteunen. Zo kan een aanvraag worden ingediend voor het verkrijgen van loopbaanadviezen van medewerkers, het oprichten van een bedrijfsschool, het opzetten van een e-learningprogramma of het ontwikkelen van andere digitale tools om medewerkers te laten scholen en ontwikkelen. En juist dat kan nu van groot belang zijn. Dus wil jij in deze tijd samen met andere ondernemers en/of partijen bijvoorbeeld een programma of digitale tool ontwikkelen waarmee medewerkers vanuit huis kunnen leren en ontwikkelen? Dan kan de SLIM-subsidie iets voor jullie zijn.

Aan deze subsidie zitten wel enkele voorwaarden verbonden. Klik hier voor meer informatie over deze voorwaarden of bekijk de menukaart voor een overzicht van de subsidiabele activiteiten.

Het artikel van 21 februari vindt u hier terug.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?