30 maart 2020 1 min

Op aandringen van werkgeversorganisaties heeft de Belastingdienst een belangrijke toezegging gedaan. Uitstel van belastingbetaling als gevolg van de coronacrisis heeft geen gevolgen voor het wel of niet verstrekken van een ‘schone’ verklaring.

Binnen de keten van aannemers maken bedrijven regelmatig gebruik van ingeleend personeel. Betaalt de uitlener van de arbeidskrachten zijn belasting niet of te laat, dan kan de Belastingdienst u als inlener aansprakelijk stellen. In zo’n geval krijgt u van de Belastingdienst geen ‘schone’ Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid. Dat kan voor u onder meer negatieve consequenties hebben bij een aanbesteding. Vraagt u nu of binnenkort uitstel van belastingbetaling aan in verband met de coronacrisis, dan zal dat dus geen invloed hebben op de Verklaring betalingsgedrag. Geeft de Belastingdienst u een voorbehoudverklaring in plaats van een schone verklaring, dan is daar een andere reden voor.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?