25 maart 2020 1 min

De Belgische overheid heeft alle niet-essentiële reizen naar het buitenland en dus ook Nederland verboden. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog wel de grens over, onder voorwaarden. Hier wordt streng op gecontroleerd, overtreding is strafbaar. Om oponthoud voor grensarbeiders in vitale sectoren en met een cruciaal beroep te voorkomen kunnen zij een speciaal vignet aanvragen.

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Echter moeten zij daarbij rekening houden met specifieke regels:

Personen die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
Grensarbeiders die – volgens de Belgische autoriteiten – wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen kunnen een speciaal vignet aanvragen dat uitsluitend door hen kan worden gebruikt. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.
Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet. Anderen mogen geen gebruik

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. De Belgische autoriteiten controleren actief op naleving van dit verbod en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Het is ook niet toegestaan een ander van het vignet gebruik te laten maken.

Het vignet kan sinds 22 maart in vier talen – Nederlands, Frans, Engels, Duits – worden gedownload van de website van het (Belgisch) Nationaal Crisiscentrum. De werkgever of instelling moet op de achterkant een stempel plaatsen.

De Belgische lijst met vitale en cruciale beroepen is hier in te zien (pdf, in de tabel op pagina 16040 en verder).

De Nederlandse overheid heeft een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld.

De Nederlandse en ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Knops (Binnenlandse Zaken) en hun Belgische collega De Crem (Binnenlandse Zaken en Veiligheid) hebben na overleg dit vignet geïntroduceerd.

Bron: MKB

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?