2 maart 2020 4 min

In december 2019 brak in China een nieuw coronavirus uit, ook wel SARS (severe Acute Respiratory Syndrome)-CoV (coronavirus)-2 genoemd. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Inmiddels is het virus ook buiten Azië opgedoken en recent ook in Nederland.   

Het coronavirus is besmettelijk en kan op een andere persoon worden overgedragen. Het verspreidt zich, net als een griepvirus, door hoesten, niezen, praten of door elkaar aan te raken.   

Neem hygiëneregels in acht!  

Uw personeel loopt bij een uitbraak van het coronavirus risico op besmetting. Het is dus belangrijk om hygiëneregels in acht te nemen.    

In dit artikel geven wij informatie over de volgende onderwerpen:  

Besmetting voorkomen  
Griepklachten? Wat te doen  
Richtlijnen reinigen werkplek  
Bescherm uw personeel: stel hygiënische hulpmiddelen ter beschikking  
Aandachtspunten voor het desinfecteren van een besmette ruimte  
De gevolgen van een coronavirus uitbraak voor uw bedrijf  
Wat te doen als mijn personeel niet kan werken wegens het coronavirus? 
Meer informatie  
Bronnen  

Besmetting voorkomen   

Op dit moment is er nog geen vaccin beschikbaar tegen het nieuwe coronavirus. Omdat verspreiding van het virus -net als bij griepvirussen- gaat via praten, hoesten of niezen, kunt u uzelf en uw medewerkers beschermen door niet in de buurt te komen van patiënten met griepachtige verschijnselen.    

Daarnaast kunt u de volgende maatregelen treffen:  

Voorkom contact met mensen die griep hebben;  
Was regelmatig uw handen met water en zeep;  
Houd een papieren zakdoek voor uw mond als u niest of hoest, gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Was na hoesten of niezen uw handen;  
Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig worden gebruikt;  
Raak zo min mogelijk uw mond, neus of ogen aan;  
Maak voorwerpen zoals deurklinken regelmatig schoon;  
Kijk op internet, luister radio, kijk tv en lees de krant, omdat u zo informatie krijgt over wat u moet doen;  
Ventileer waar mogelijk werkplekken, vergaderruimtes, etc.  

Wij adviseren u om uw medewerkers desgewenst op de hoogte te brengen en te houden van goede hygiënemaatregelen. Zorg ook voor voldoende faciliteiten om handen te wassen.    

Griepklachten? Wat te doen  

Laat medewerkers die zijn teruggekeerd uit een land waar het nieuwe coronavirus heerst of die contact hebben gehad met een besmet persoon en die binnen 14 dagen na terugkomst koorts (38 graden of meer) en luchtwegklachten ontwikkelen, niet naar het werk komen en stuur ze naar huis zodra ze griepverschijnselen vertonen. Laat hen telefonisch contact opnemen met hun huisarts. (Besmette personen kunnen andere kwetsbare patiënten in de wachtkamer besmetten.) De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD. Mensen met koorts wordt verzocht om thuis te blijven.   

Richtlijnen reinigen werkplek  

Het reinigen van werkplekken is één van de maatregelen die genomen kunnen worden om besmetting met het virus te voorkomen.    

Hieronder volgt een aantal algemene adviezen:  

Laat dagelijks oppervlakken die vaak met handen door verschillende mensen worden aangeraakt grondig reinigen. Voorbeelden hiervan zijn: 
Sanitair  
Deurklinken  
Trapleuningen  
Licht- en liftschakelaars 
Kranen  
Balies  
Telefoons  
Koffiezetapparaten  
Etc.  

Verhoog de schoonmaakfrequentie voor gezamenlijk gebruikte ruimtes (ontvangstruimtes, vergaderzalen, kantines, eetzalen en sanitaire ruimtes);  
Zorg voor tissues, desinfecterende gels en/of doekjes en setjes voor het schoonmaken van het toetsenbord op alle werkplekken;  
Verwijder magazines, kranten etc. uit wachtkamers en andere ruimtes;  
Sluit vuilniszakken met gebruikte beschermingsmiddelen;  
Reinig en droog elke dag de benodigdheden die voor de reiniging gebruikt worden;  
Ventileer werkplekken door bijvoorbeeld ramen open te zetten of anders door goed onderhouden airconditioningsystemen.  

Bescherm uw personeel: stel hygiënische hulpmiddelen ter beschikking   

Schoonmaken en persoonlijke hygiëne zijn belangrijke manieren om het risico op besmetting te voorkomen/verkleinen. U kunt hygiënische hulpmiddelen ter beschikking te stellen. U kunt daarbij denken aan:    

Papieren handdoeken en zakdoeken;  
Wegwerphandschoenen;  
Handdesinfectiemiddelen;  
Mondkapjes (over de werking daarvan zijn de meningen verdeeld);  
Hermetisch afsluitbare afvalzakjes.  

Wij adviseren u vooraf een voorraad van deze middelen in te slaan.  

Aandachtspunten voor het desinfecteren van een besmette ruimte  

Maak een instructiekaart voor het desinfecteren van besmette ruimtes en maak hierover afspraken met uw schoonmaakbedrijf;  
Informeer uw medewerkers tijdig over de handelswijze bij het desinfecteren van besmette ruimtes;  
Ondanks zorgvuldige ontsmetting, kunt u niet garanderen dat de ruimtes 100%virusvrij zijn;  
Laat uw medewerker zorg dragen voor de persoonlijke hygiëne nadat de besmette ruimte gereinigd is (inclusief afvoer van gebruikte reinigmiddelen).  

De gevolgen van een coronavirus uitbraak voor uw bedrijf   

Een uitbraak van het coronavirus kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Meer mensen zullen ziek worden, dan tijdens een gewone griep. Hieronder leest u wat de gevolgen zijn van virusuitbraak voor uw bedrijf kunnen zijn:  Uitval personeel: niet alleen vanwege ziekte   

Personeelsuitval heeft een aantal redenen:  

Zelf ziek worden;  
Zorgen voor andere mensen die ziek zijn (bijvoorbeeld familie- of gezinsleden en omgeving);  
Zorgen voor (gezonde) jonge kinderen die niet naar school of kinderopvang kunnen vanwege uitval leerkrachten of door sluiting.  

Welke andere effecten   

Maar niet alleen in uw bedrijf blijven mensen thuis. Ook andere bedrijven en organisaties waar u mee samenwerkt, waar u van afhankelijk bent, krijgen met personeelsuitval te maken. En dat heeft weer gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Hieronder volgt een opsomming van mogelijke andere effecten op uw bedrijf:  

Verstoorde bevoorrading van materialen die nodig zijn voor lopende (vitale) activiteiten;  
Verminderde beschikbaarheid van diensten van leveranciers;  
Toe- of afgenomen vraag bij uw klanten naar bepaalde producten en/of diensten;  
Liquiditeitsproblemen.  

Al deze omstandigheden kunnen gevolgen hebben voor uw bedrijf of organisatie. Wees hierop voorbereid.   

Wat te doen als mijn personeel niet kan werken wegens het coronavirus?   

Als gevolg van het coronavirus kunnen bedrijven en bedrijfstakken stil komen te liggen. Bijvoorbeeld omdat er problemen zijn met leveringen van producten uit sommige landen. Ook kan het virus bij een medewerker van een organisatie ontdekt worden en gaat het bedrijf mogelijk voor een tijd dicht.   

Dat heeft gevolgen voor de werkzaamheden van uw personeel: zij mogen dan naar alle waarschijnlijk hun werk voor kortere of langere tijd niet uitvoeren op dat object. De financiële gevolgen voor de werkgever kunnen verstrekkend zijn.    

Onder bepaalde voorwaarden kunt u werktijdverkorting en een ww-uitkering voor uw personeel aanvragen. Deze voorwaarden staan op de site van overheid en kunt u via deze link bekijken.

Meer informatie  

Ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan erg snel. De informatie op deze pagina is een momentopname. Actuele informatie over de grieppandemie kunt u vinden op de website van:  

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Werktijdverkorting

Bronnen  

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?